profil

Uproszczenie grupy spółgłoskowej

poleca 72% 924 głosów

Uproszczenie grupy spółgłoskowej (opuszczenie niektórych spółgłosek przy wymawianiu wyrazu), takie uproszczenia zdarzają się w mowie potocznej wskutek tempa i mniejszej staranności mówienia;

jabłko [japko] błk -> pk
królewski [króleski] wski -> ski
krakowski [krakoski] wski -> ski
warszawski [warszaski] wski -> ski
srebrny [srebny] brny -> bny
pierwszy [pierszy] wszy -> szy
pięćdziesiąt [piędziesiąt] ćdź -> dź
sześćset [szejset] śćs -> js
trzeba [czeba] trz -> cz
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: