profil

Rodzaje rymów

poleca 76% 1075 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rodzaje rymów

W zależności od akcentu:

- rymy żeńskie
- posługujące się akcentem paroksytonicznym (na przedostatnią sylabę), np. moda ? uroda. Występują w wierszu sylabicznym.

- rymy męskie
- posługujące się akcentem oksytonicznym (na ostatnią sylabę), np. dłoń ? skroń. Występują w wierszu sylabotonicznym.

- rymy daktyliczne
- posługujące się akcentem proparoksytonicznym (na trzecią sylabę od końca), np. zakochać - rozszlochać.


W zależności od umiejscowienia:

- rymy końcowe
- występujące na końcu wersu.

- rymy wewnętrzne
- występujące w środku wersu.

- rymy inicjalne
- występujące na początku wersu (bardzo rzadkie).


Inne rymy:

- rymy dokładne
- np. wodzie ? lodzie, boju ? pokoju.

- rymy niedokładne
- asonans, rym oparty na identyczności samogłoskowej, np. woda - droga
- konsonans, rym oparty na identyczności spółgłoskowej, np. warg - dróg.

- rymy gramatyczne
- utworzone z wyrazów, których współbrzmienie wynika z identyczności końcówek gramatycznych, np. czasowniki: chodzimy ? rodzimy; rzeczowniki: gromady - osady.

- rymy niegramatyczne
- utworzone z wyrazów z różnych kategorii gramatycznych lub z wyrazów, które różnią się formą gramatyczną, np. ginę ? przyczynę.

- rymy bogate
- obejmują kilka głosek, np. męczeństwo ? społeczeństwo.

- rymy składane
- np. bab ryk ? fabryk, panie ? na nie.

- rymy banalne
- tzw. rymy częstochowskie, np. kocham - szlocham, blizna - ojczyzna.

- rymy wyszukane
- niezwykły dobór wyrazów, np. farby - znał by, trytonów - pantalonów.

Monorym
- identyczny rym występujący we wszystkich wersach wiersza.

Pantorym
- utwór wierszowy lub jego fragment, w którym wszystkie lub prawie wszystkie wyrazy rymują się z innymi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta