profil

nozdrze

poleca b/d

(zwykle w liczbie mnogiej nozdrza) – ‘otwory zewnętrzne nosa’; od XV w.; ogsłow. (por. czes. nozdra, ros. nozdrja) < psłow. *nozdra / *nozdrь ‘otwór nosowy, nozdrze’; odpowiednikiem jest lit. nasraĭ ‘paszcza’ utworzone od pie. podstawy *nasrā – urzeczownikowionej formy rodzaju żeńskiego przymiotnika *nas-ro- ‘nosowy, należacy do nosa’ (< pie. *nas-); w językach słow. nastąpiło udźwięcznienie grupy spółgłoskowej: *nosr- > *nozr- > *nozdr-.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści