profil

Wieczór

poleca 75% 4 głosy

1. ‘część doby między zmierzchem a nocą’; 2. ‘przyjęcie wieczorne, zabawa wieczorna’; 3. także ‘publiczne spotkanie wieczorne połączone np. z programem muzycznym, artystycznym itp.’; 4. wieczorem ‘w porze wieczornej’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. večer, ros. véčer) < psłow. *večerъ ‘wieczór’ pokrywający się z występującymi w tym samym znaczeniu: lit. vakāras, łot. vakara,łac. vesper oraz gr. hésperos; podstawą jest pie. *uekuspero- ‘wieczór’, który pochodzi ze złożenia pie. *ue- ‘ku’ i derywatu od pie. *kusep- ‘noc’ – pierwotne znaczenie ‘to, co jest ku nocy, pora przed nocą’; w psłow. nastąpiło uproszczenie grupy spółgłoskowej: kusp > ksp > k > č (*uekuspero- > *vekero-> *večerъ).

poleca b/d

wczoraj

‘poprzedniego dnia’; od XVI w.; ogsłow. < psłow. *vьčera ‘(poprzednim) wieczorem’ > ‘poprzedniego dnia’; przysłówek ten miał dawniej (od XIV w.) formę wczora

poleca 100% 4 głosy

wieczerza

‘wieczorny posiłek, kolacja’

poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści