profil

Omów zróżnicowanie rasowe, językowe, narodowościowe i religijne ludności świata.

poleca 83% 756 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współczesny człowiek wykazuje duże zróżnicowanie rasowe językowe, religijne. Żyje on też na różnym poziomie cywilizacji.
Rasa - wyróżniamy 3 rasy: białą (europeidalna), żółtą (mongoloidalna) i czarna (negroidalna). Pomiędzy nimi jest jeszcze kilka ras pośrednich.
Zróżnicowanie rasowe człowieka pojawia się w: barwie skóry, włosów, nosa, warg, oprawie oczu, właściwościach krwi. Wykazują oni jednak jednakowe możliwości intelektualne. Różnice w poziomie umysłowym spowodowane są warunkami życia, a nie pochodzeniem lub barwą skóry.
Metys - potomek białego czł. z idianinem.
Mulat - czarny + biały.
Języki - istnieje ok. 300języków. Dzielimy je na rodziny tzn. na zespoły pochodzenia od jednego prajęzyka.
Najpóźniejsze rodziny to indoeuropejska, kuszycko-semicka, bantu, chińsko-tybetańska i in. Rodziny te dzielimy na grupy, a te na języki np. w rodzinie j. indoeuropejskich jest grupa j. słowiański (j. polski, czeski, rosyjski).
Najbardziej rozpowszechnione są języki: chiński, angielski, hindi, hiszpański, rosyjski, arabski, portugalski.
Wyznanie (religia) - wierzenia dotyczą powstania świata, celu świata i człowieka oraz zasady moralne: kult, obrzęd, praktyka. Ludzkość wyznaje wiele religi: najwięcej jest chrześcijan (katolików, prawosławnych), mahometan (islam), buddystów, hinduistów.
Niektóre prymitywne ludy wyznają kulty, bogów. Każdy naród, ludność ma swoją kulturę (zbiorowy materialny i duchowy dorobek wytworzony w ciągu wieków przez pokolenia) - sztuka, zwyczaje. We współczesnym świecie istnieje duże zróżnicowanie cywilizacji tj. osiągniętego poziomu kultury człowieka, ludu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta