profil

Części mowy a tworzenie nowych słów

poleca 45% 145 głosów

• rzeczownik -> rzeczownik pochodny:
piłka – piłkarz          wódz – dowódca
pies – piesek           sól – solniczka
ręka – ręcznik          twórca – twórczość

• rzeczownik -> przymiotnik pochodny:
piłka – piłkarski           ziele – zielarski
słońce – słoneczny      dom – domowy
ręka – ręczny              koń – konny

• przymiotnik -> rzeczownik pochodny:
głupi – głupiec             biały – biel
długi – długość            ciemny – ciemność
słaby – słabość            młody – młodość

• przymiotnik -> przymiotnik pochodny:
głupi – głupiutki              biały – bieluteńki
chory – chorowity           słodki – słodkawy
dawny – pradawny          mały – maleńki

• przymiotnik -> czasownik pochodny:
głupi – głupieć              gruby – grubnąć
chory – chorować          łysy – łysieć
ślepy – ślepnąć             mokry – moknąć

• czasownik -> rzeczownik pochodny:
mówić – mówca                kierować – kierowca
słuchać – słuchacz            płakać – płacz
wywozić – wywóz             doręczyć – doręczyciel

• czasownik -> przymiotnik pochodny:
pamiętać – pamiętliwy           uszczypać – uszczypliwy
troszczyć – troskliwy            zapobiegać – zapobiegliwy
napastować – napastliwy       kochać – kochliwy

• czasownik -> czasownik pochodny:
podać – podawać                mówić – mawiać
kupić – kupować                 pisać – napisać
milczeć – przemilczeć           przybyć – przybywać

• wyrażenie przyimkowe -> rzeczownik pochodny:
pod władzą – podwładny         pod nogą – podnóżek
na czele – naczelnik                pod wieczór – podwieczorek
pod dachem – poddasze         pod ziemią – podziemie

• wyrażenie przyimkowe -> przymiotnik pochodny:
na czele – naczelny            za morzem – zamorski
na oczy – naoczny             przy domu – przydomowy
pod ręką – podręczny        pod wodą – podwodny

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta