profil

Wyraz pochodny

poleca 60% 919 głosów

Wyraz pochodny – to z kolei wyraz pochodzący od innego wyrazu (wyrazu podstawowego);

wyraz pochodny

Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów:
nauka – naukowy
uczyć – nauczyć – nauczyciel – nauczycielka
przyuczyć – przyuczony
wyuczyć – wyuczony
douczyć – douczanie

kierować – kierownik – kierowniczy
dom – domek – domowy
las – lasek – laskowy
obuć – obuwie – obuwniczy
palić – palenie – podpalenie

Podoba się? Tak Nie