profil

Forma kauzatywna (Causative have)

poleca 93% 575 głosów

Jeżeli komuś zlecamy wykonanie jakieś czynności i chcemy to wyrazić, wówczas skorzystamy z formy kauzatywnej, która ma następującą konstrukcję:

  • I had my car repaired last week. (Naprawiłem samochód w zeszłym tygodniu. – Oddałem go do naprawy do mechanika.)
  • They are having their house painted. (Malują dom. – Wynajęli malarzy do malowania domu.)

Porównaj:

  • Joan has cut her hair. --> Joan sama obcięła sobie włosy.
  • Joan has had her hair cut. --> Ktoś, prawdopodobnie fryzjer, obciął włosy Joan.

W języku nieformalnym zamiast czasownika have można użyć czasownika get.
Język formalny:
I should have my washing machine repaired.
Język nieformalny:
I should get my washing machine repaired.

Spójrz, jak wygląda forma kauzatywna w poszczególnych konstrukcjach.

Present Simple I have my teeth checked every month.
Present Continuous I am having my teeth checked at the moment.
Present Perfect I have had my teeth checked lately.
Present Perfect Continuous I have been having my teeth checked for ten minutes.
Past Simple I had my teeth checked yesterday.
Past Continuous I was having my teeth checked when my mobile phone rang.
Past Perfect I had had my teeth checked before I went on holiday.
Past Perfect Continuous I had been having my teeth checked for 10 minutes when my mobile phone rang.
Future Simple I will have my teeth checked tomorrow.
Future Continuous I will be having my teeth checked tomorrow at 2 pm.
Future Perfect I will have had my teeth checked by Friday.
czasowniki modalne I must / should / can have my teeth checked.
forma gerundialna I hate having my teeth checked.

Formę kauzatywną możesz również zastosować, kiedy będziesz chciał powiedzieć o nieprzyjemnej sytuacji, która ci się przydarzyła:
I have had my car stolen. (Skradziono mi samochód.)
The baby had her best toy broken yesterday. (Wczoraj zepsuto najlepszą zabawkę dziecka.)
Yesterday I had my best trousers stained with wine. (Wczoraj poplamiono mi moje najlepsze spodnie.)

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty