profil

Romantyzm : Co nam zostało?

poleca 43% 26 głosów

• Ballada jako gatunek, w uwspółcześnionej formie u Leśmiana.
• Inna nazwa Młodej Polski to neoromantyzm, bo cała epoka nawiązuje do romantyzmu; podobny jest etos artysty, jednakże w Młodej Polsce jest już wyzwolony z pełnienia misji społecznej.
• Nastrój, elementy świata baśniowego w literaturze Młodej Polski.
• Dramat modernistyczny czerpie w dramatu romantycznego,zwłaszcza z utworów Słowackiego.
• Poezja Norwida została odkryta i oceniona w okresie Młodej Polski.
• Romantyzm jest ważnym punktem odniesienia do polemik, np. w poezji Brylla, w prozie Konwickiego.
• Z wzorców romantycznych czerpie poezja rewolucyjna Broniewskiego.
• Po II wojnie światowej pojawia się w literaturze motyw emigracji i świadome nawiązania twórców do romantycznej Wielkiej Emigracji.

Podoba się? Tak Nie