profil

Przedimek określony the (Definite article the)

poleca 83% 62 głosów

Przedimek określony the jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, jeżeli przedmiot lub osoba jest bliżej określona, tzn. jeżeli nasz rozmówca wie, o czym mówimy lub jeśli po raz kolejny wspominamy o danej osobie czy rzeczy:

 • This is a girl.
 • The girl is tall.
 • That is a dog.
 • The dog is black.

Przedimek określony the jest również stosowany przed:

 • rzeczami, które są unikalne (jedyne w swoim rodzaju):
  • the earth
  • the moon
  • the sky
 • nazwami mórz, rzek, archipelagów wysp oraz pasm górskich:
  • the North Sea
  • the Thames
  • the Canary Islands
  • the Alps
 • nazwami instrumentów muzycznych oraz tańców:
  • the guitar
  • the violin
  • the samba
 • nazwiskami w liczbie mnogiej określającymi całą rodzinę:
  • the Smiths (państwo Smith)
  • the Browns (państwo Brown)
  • the Wilsons (państwo Wilson)
  • the Jones (państwo Jones)
 • narodowościami:
  • the Welsh (Walijczycy)
  • the Japanese (Japończycy)
  • the Americans (Amerykanie)
  • the Russians (Rosjanie)

Przed nazwami narodowości, które są zakończone na -sh, -ch, -ese, stawiamy tylko przedimek określony, natomiast do pozostałych musimy dodać jeszcze -s:
the Canadians
the Germans
the Italians

 • przymiotnikami określającymi pewną grupę osób:
  • the old (starzy)
  • the rich (bogaci)
  • the young (młodzi)
  • the poor (biedni)
 • nazwami o następującej konstrukcji:
  • rzeczownik + of + rzeczownik
  • the Cape of Hope
  • the Gulf of Mexico
  • the United States of America
  • the Isle of Wight
 • najwyższym stopniem przymiotnika oraz przysłówka:
  • the best
  • the cheapest
  • the most interesting
  • the most quickly
 • tytułami szlacheckimi, prawnymi:
  • the Duke of Sussex
  • the President
  • the Prime Minister
  • the Queen

Jeżeli po tytule użyjemy nazwy własnej, musimy opuścić przedimek określony: Queen Elizabeth II

 • wydarzeniami, okresami historycznymi:
  • the Battle of Hastings
  • the French Revolution
  • the Second World War
  • the Middle Ages
 • niektórymi porami dnia:
  • the morning
  • the afternoon
  • the evening

Przed słowami night, midnight, noon nie stawiamy żadnego przedimka!

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty