profil

Przedimek (Article)

poleca b/d

poleca 82% 48 głosów

Przedimek nieokreślony a / an (Indefinite article a / an)

Przedimek nieokreślony a / an występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, kiedy osobę lub przedmiot wymieniamy po raz pierwszy. Osoba lub przedmiot jest bliżej nieokreślona. Przedimka nieokreślonego a używamy przed rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się od spółgłoski: a boy a girl a pen a pencil a teacher a toy natomiast przedimka nieokreślonego an używamy przed rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się od samogłoski ( a, e,i, o...

poleca 83% 62 głosów

Przedimek określony the (Definite article the)

Przedimek określony the jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, jeżeli przedmiot lub osoba jest bliżej określona, tzn. jeżeli nasz rozmówca wie, o czym mówimy lub jeśli po raz kolejny wspominamy o danej osobie czy rzeczy: This is a girl. The girl is tall. That is a dog. The dog is black. Przedimek określony the jest również stosowany przed: rzeczami, które są unikalne (jedyne w swoim rodzaju): the earth the moon the sky...

poleca 78% 27 głosów

Przedimek zerowy (Omission of articles)

Zarówno przedimka nieokreślonego, jak i określonego nie używamy przed : nazwami własnymi: John England Poland nazwami dyscyplin sportowych, dni, miesięcy, świąt, kolorów,napoi, posiłków oraz języków: tennis Monday January Easter blue Spanish nazwami państw (oprócz nazw złożonych) i miast: Poland Italy London ale: The Vatican, the Netherlands, the Sudan, the Hague nazwami parków, ulic, stacji, mostów:...

Podoba się? Tak Nie