profil

Reguła przekory (Le Chateliera i Brauna)

poleca 87% 252 głosów

Jeżeli na układ będący w stanie równowagi zadziała jakiś czynnik zewnętrzny, który równowagę zaburzy, to w układzie zajdzie przemiana zmierzająca do zminimalizowania skutków działania tego czynnika i osiągnięcia nowego stanu równowagi.

Na skład układu w stanie równowagi wpływa: zmiana stężenia któregokolwiek z reagentów, zmiana ciśnienia (dla reakcji z udziałem reagentów gazowych), zmiana temperatury.

„równowaga przesunięta w prawo” →
 • dodanie substratu,
 • usuwanie produktu,
 • ogrzewanie układu, w którym przebiega reakcja endotermiczna,
 • chłodzenie układu, w którym przebiega reakcja egzotermiczna,
 • wzrost ciśnienia w układzie, w którym przebiega reakcja, dla której vsubstratu > vproduktu,
 • obniżenie ciśnienia w układzie, w którym przebiega reakcja, dla której vsubstratu < vproduktu
„równowaga przesunięta w lewo” ←
 • dodanie produktu,
 • usuwanie substratu,
 • ogrzewanie układu, w którym przebiega reakcja egzotermiczna,
 • chłodzenie układu, w którym przebiega reakcja endotermiczna,
 • obniżenie ciśnienia w układzie, w którym przebiega reakcja, dla której vsubstratu > vproduktu,
 • wzrost ciśnienia w układzie, w którym przebiega reakcja, dla której vsubstratu < vproduktu
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści