profil

Prawo działania mas

drukuj
poleca 42% 17 głosów

W stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów podniesionych do odpowiednich potęg do iloczynu stężeń substratów podniesionych do odpowiednich potęg jest wielkością stałą w określonej temperaturze.

Stała równowagi reakcji zależy od temperatury:

Stała równowagi w zależności od temperatury

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne teksty: