profil

Prawa chemiczne

poleca 83% 1703 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Prawo zachowania masy – suma masy substratów użytych w reakcji jest równa sumie masy produktów otrzymanych w reakcji.

2. Prawo stałości składu – reakcje chemiczne przebiegają jedynie przy zachowaniu ściśle określonej proporcji substratów, a w związku chemicznym, który powstaje, stosunki masowe składników są stałe.

3. Prawo wielokrotnych stosunków wagowych i objętościowych – (Gay-Lussaca) objętości reagentów gazowych w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury oraz ilości reagentów w stanie ciekłym lub stałym pozostają do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych.

4. Prawo Avogadra – w równych objętościach gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury znajduje się jednakowa liczba cząsteczek. Tyle samo cząsteczek znajduje się w 1dm3 N2, HCl(g). Tyle samo atomów znajduje się w 1dm3 He, Ne, gdy T=273K, P=1013 hPa.

5. Prawo działania mas – prawo Guldberga i Waagera; prawo równowagi chemicznej – miarą szybkości reakcji chemicznych jest zanikająca liczba moli cząsteczek w jednostce czasu lub zwiększająca się liczba moli produktów. A w stanie równowagi chemicznej – iloczyn stężenia produktów ( podniesionych do potęgi) reakcji jest wielkością stałą, charakterystyczna dla danej reakcji i temperatury.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata