profil

Zastosowanie prawa działania mas do opisu zachowania się słabych kwasów i słabych zasad w układzie

poleca 86% 21 głosów

W przypadku elektrolitów słabych w roztworach wodnych ustala się równowaga pomiędzy cząsteczkami zdysocjowanymi i niezdysocjowanymi (poniżej zapis w formie uproszczonej).

Stałe dysocjacji

Wartości Ka i Kb w obliczeniach podaje się bez jednostki!

Wartość stałej dysocjacji zależy tylko od temperatury, a nie zależy od stężenia elektrolitu. Im większa wartość stałej dysocjacji, tym mocniejszy kwas lub zasada.

Prawo rozcieńczeń Ostwalda przedstawia matematyczną zależność pomiędzy stałą dysocjacji elektrolitu a jego stopniem dysocjacji w roztworze o stężeniu całkowitym c:

Stała rozcieńczeń Ostwalda

W przypadku, gdy stopień dysocjacji jest bardzo mały można stosować jego formę uproszczoną w postaci:

Uproszczony wzór prawa rozcieńczeń Ostwalda

Dla kwasów dysocjujących wielostopniowo stwierdzono, że stała dysocjacji pierwszego stopnia jest największa, a wartości kolejnych stałych dysocjacji są coraz mniejsze, np.:

Stopnie dysocjacji

a dla reakcji zapisanej sumarycznie obowiązuje zależność:

Zależność w reakcji zapisanej sumarycznie

Można to potwierdzić następująco:

Potwierdzenie wzoru

Poniższy szereg obrazuje zmiany wartości stężeń molowych jonów obecnych w roztworze:

Zmiany wartości stężeń molowych jonów w roztworze

poleca 52% 49 głosów

Odczyn roztworów wodnych

Odczyn kwaśny mają wodne roztwory kwasów, zasadowy – roztwory zasad. A jaki odczyn mają wodne roztwory soli? Rozpuszczalne w wodzie sole nie tylko ulegają procesowi dysocjacji elektrolitycznej, ale również hydrolizie. Hydroliza soli to reakcja odwracalna zachodząca między kationem lub/i anionem pochodzącym z dysocjacji soli a cząsteczką wody. Hydrolizie ulegają wszystkie sole z wyjątkiem soli mocnych kwasów i mocnych zasad, np. K 2 SO 4 , NaCl (odczyn roztworu wodnego tych soli jest...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści
Zastosowanie prawa działania mas do opisu zachowania się słabych kwasów i słabych zasad w układzie