profil

Enzymy

poleca 71% 48 głosów

Enzymy to białka proste lub złożone, katalizujące szereg reakcji biochemicznych w organizmach. Działalność enzymów polega na obniżaniu energii aktywacji oraz zmianie szybkości reakcji biochemicznych. Enzymy nie przesuwają stanu równowagi katalizowanej reakcji.

Ze względu na budowę enzymy można podzielić na proste i złożone.

Podział enzymów ze względu na budowę

Ze względu na pełnione funkcje enzymy dzieli się na sześć głównych klas:

klasy enzymów
1. Oksydoreduktazy katalizują reakcje redoks
2. Transferazy katalizują reakcje przenoszenia grup funkcyjnych pomiędzy cząsteczkami
3. Hydrolazy katalizują reakcje hydrolizy wiązań w cząsteczkach
4. Liazy katalizują rozpad wiązań w cząsteczkach (bez użycia cząsteczki wody)
5. Izomerazy katalizują reakcje izomeryzacji cząsteczek
6. Ligazy katalizują reakcje tworzenia wiązań pomiędzy cząsteczkami, np. wiązań C–O, C–N, C–C, C–S
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: