profil

Rzędowość struktury białek

poleca 79% 693 głosów

  • Pierwszorzędowa: sekwencja, czyli kolejność aminokwasów w łańcuchu białkowym. Struktura ta jest najtrwalsza, gdyż dopiero działanie enzymów lub kwasów może spowodować hydrolizę wiązania peptydowego. Sekwencja aminokwasów w łańcuchu białkowym jest zapisana w genie kodującym dane białko.
    Białka pierwszorzdowe
  • Drugorzędowa: łańcuch białkowy w układzie helisy α lub arkusza β (β harmonijka). Struktura ta jest stabilizowana wiązaniami wodorowymi.
    Uproszoczony schemat białek drugorzędowych
  • Trzeciorzędowa: ułożenie łańcucha aminokwasowego w przestrzeni stabilizowane przez wiązania wodorowe, disiarczkowe, estrowe, tioestrowe i jonowe (tzw.mostki solne).
  • Czwartorzędowa: asocjacja podjednostek białka o określonej strukturze trzeciorzędowej w większe agregaty.
    Uproszczone schematy białek czwartorzedowych
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta