profil

Reakcje charakterystyczne

poleca 46% 96 głosów

  • reakcja biuretowa (wykrywanie grupy amidowej czyli wiązania peptydowego)
działając na białko roztworem CuSO4w środowisku zasadowym obserwujemy fioletowe zabarwienie
  • reakcja ksantoproteinowa (wykrywanie białek zawierających pierścienie aromatyczne w łańcuchach bocznych)
działając na białko stężonym HNO3 obserwujemy żółte zabarwienie

Białka w środowisku kwaśnym, zasadowym lub pod wpływem enzymów ulegają hydrolizie do aminokwasów.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta