profil

Roztwory białek

poleca 26% 35 głosów

Wodne roztwory większości białek są typowymi hydrofilowymi koloidami (hydratacja cząsteczkami wody). Wykazują efekt Tyndalla. Cząsteczki białek nie przenikają przez błony półprzepuszczalne, podlegają koagulacji i peptyzacji.

Białka dzięki posiadaniu ładunku elektrycznego (w danym pH) poruszają się w określonym kierunku w polu elektrycznym (zjawisko elektroforezy).

Elektroforeza to ruch cząsteczek obdarzonych ładunkiem w zewnętrznym polu elektrycznym. W praktyce zjawisko elektroforezy wykorzystuje się np. do rozdziału mieszanin białek, co jest możliwe ze względu na różnice w ruchliwości elektroforetycznej cząsteczek. Elektroforezę zwykle przeprowadza się na nośnikach – specjalnych żelach.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: