profil

Struktura genetyczna

poleca 66% 29 głosów

Strukturę genetyczną stanowi pula genowa populacji, czyli suma genotypów wszystkich osobników, które tworzą tę populację. Określa ona cechy fenotypowe wszystkich osobników danej populacji, a zatem zmienność osobników, tolerancję na różne czynniki środowiskowe oraz przystosowanie do życia w określonych warunkach.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta