profil

Polisacharydy

poleca 10% 20 głosów

Skrobia i celuloza należą do polisacharydów. Cząsteczki polisacharydów złożone są z kilku do kilku tysięcy pierścieni monosacharydowych połączonych wiązaniami O-glikozydowymi. W skład polisacharydów wchodzą cząsteczki jednakowych lub różnych monosacharydów.

Do polisacharydów należą np.:

  • skrobia,
  • glikogen,
  • celuloza,
  • chityna.
poleca 70% 82 głosów

Skrobia

Skrobia – formalnie – jest mieszaniną dwóch wielocukrów (amylozy i amylopektyny). Skrobia tworzy łańcuchy złożone z cząsteczek α-D-glukopiranozy. W amylopektynie (praktycznie nierozpuszczalnej w wodzie), stanowiącej 80% skrobi, tworzącej rozgałęzione łańcuchy, występują wiązania α-1,4 i α-1,6-glikozydowe. W amylozie (dość dobrze rozpuszczalnej w wodzie), stanowiącej 20% skrobi, o nierozgałęzionych łańcuchach, występują wiązania α-1,4 glikozydowe. Skrobia jest białą, bezpostaciową...

poleca 45% 20 głosów

Celuloza

Celuloza tworzy łańcuchy złożone z cząsteczek β-D-glukopiranozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi: Celuloza jest substancją stałą, nierozpuszczalną w wodzie, jak równieżw rozpuszczalnikach organicznych. Celuloza rozpuszcza się w tzw. odczynniku Schweitzera,czyli amoniakalnym roztworze wodorotlenku miedzi(II) [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 . Celuloza nie wykazuje właściwości redukujących. Pod wpływem kwasów lub enzymów (celulazy) hydrolizuje, tworząc D-glukozę. Celuloza ulega...

poleca 57% 46 głosów

Glikogen

Glikogen to polisacharyd zwierzęcy, zbudowany z cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami α-1,4-glikozydowymi, ale w jego strukturze występują również wiązaniaα-1,6-glikozydowe. Glikogen gromadzony jest w organizmach zwierzęcych, głównie w wątrobie i mięśniach. Gdy w organizmie zwiększa się zapotrzebowanie na glukozę (stres, duży wysiłek fizyczny), glikogen jest rozkładany do glukozy. Glikogen pełni więc funkcję zapasową w organizmach zwierzęcych.

poleca 59% 34 głosów

Chityna

Chityna to polisacharyd złożony z N-acetyloglukozaminy. Cząsteczki aminocukrów budujące chitynę są połączone wiązaniami α-1,4-glikozydowymi. Chityna jest cukrem występującym u zwierząt – buduje szkielety zewnętrzne u stawonogów, jest też składnikiem pancerzy skorupiaków.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta