profil

Chrystus zwycięski

poleca 100% 7 głosów

Od takich obrazów już blisko do wizji Chrystusa triumfującego. Przedstawia go anonimowa pieśń staropolska, śpiewana do dziś w kościołach na Wielkanoc Chrystus zmartwychwstan jest. Niesie ona wiele optymizmu, gdyż nie tylko stwierdza, że Chrystus nie umarł, ale też zapowiada, że my zmartwychwstaniemy, by „z Panem Bogiem królować”.
Obraz zwycięskiego Jezusa spotykamy też w dramacie romantycznym– w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. W ostatniej scenie po wygranej walce bezwzględny i okrutny przywódca rewolucji i wróg religii Pankracy dostrzega na chmurze znak krzyża i postać Chrystusa. Ginie od samego wzroku Jezusa; umierając, wypowiada słowa: „Galilejczyku, zwyciężyłeś”. Tak więc nie wygrywają ani arystokraci, ani rewolucjoniści, tylko... Chrystus.

Podoba się? Tak Nie