profil

Układ Nerwowy i inne pojęcia

poleca 86% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ nerwowy Budowa ucha Budowa oka Budowa oka

Układ Nerwowy:
Ośrodkowy(Centralny) Układ Nerwowy CUN: mózgowie i rdzeń przedłużony i
Obwodowy Układ nerwowy OUN: 12 par nerwów czaszkowych 31 par nerwów rdzeniowych.
Funkcje układu nerwowego:- koordynuje prace organiczne,- odpowiada za kontakt ze środowiskiem zewnętrznym,- jest siedliskiem osobowości. Budowa i funkcje komórki nerwowej: Komórka nerwowa(akson)= neuron (Podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna) k.n. ma dendryty, neuryt (akson), synapsy(styki). CUN= mózgowie + rdzeń kręgowy. Mózgowie: zbudowane jest z 5części:
1Kresomózgowie= 2 półkule połączone spoidłem (ciało modzelowate);- każda półkula zbudowana jest z płatów: czołowego, ciemieniowego, potylicznego i skroniowego, które oddzielone są od siebie bruzdami zewnętrzna warstwa kresomózgowia nosi nazwę kory nerwowej(zbudowana jest z ciał komórek nerwowych);- pod korą nerwową (istota szara) znajduje się istota biała zbudowana z włókien nerwowych);; W istocie białej rozmieszczone są skupiska istoty szarej znane jądrami podkorowymi= środkami podkorowymi;;
2Międzymózgowie; a)podwzgórze= guz popielaty, przysadka mózgowa, ciała suteczkowate; b) wzgórze = podkorowy ośrodek czucia; c)nadwzgórze= szyszka;;
3Śródmózgowie- związane są z nim podkorne ośrodki ruchu.
4Tyłomózgowie wtórne: a)most b)móżdżek ;;
5Rdzewomózgowie i rdzeń przedłużony.
Rdzeń kręgowy położony jest w kanale kręgowym. Rdzeń kręgowy ma 31 segmentów rdzeniowych: o.czuciowe, rogi przednie i tylnie i boczne, szczelina pośrodkowa tylna, bruzda pośrodkowa przednia, istota biała i szara.; Opony mózgowe rdzeniowe: twarda, Pajęczynówka, miękka.
Rodzaje odruchów: Odruch jest wrodzoną, automatyczną reakcją organizmu na bodziec. Odruchy są: bezwarunkowe (wrodzone) i warunkowe(nabyte) . Minim. Anatomiczne do zaistnienia odruchu (2 neurony- czuciowy i ruchowy). Np. odr. Kolapsowy;;
OUN dzieli się na: -12 par n.cz. oraz -31 par nerwów rdzeniowych dzielących się na:
8 par szyjnych; 12 par piersiowych ;5 par lędźwiowych ;5 par krzyżowych ;1 para guzicznych. Nerwy czaszkowe są nerwami czuciowymi Ruchowymi i mieszanymi(czuciowo - ruchowymi). Nerwy te zaopatrują głowę(wyjątek stanowi 10. para - nerwy błędne, które uchodzą do jamy brzusznej ) Nerwy rdzeniowe są nerwami czuciowymi(korzenie tylne), ruchowymi(korzenie przednie) i mieszanymi. W odcinku od Th8 do L2 -1 dołączają włókna układu współczulnego.
Układ Autonomiczny (odpowiada za otrzymanie równowagi środowiska wewnętrznego organizmu) i on dzieli się na:
część ośrodkową zawierająca ośrodki zorganizowane w pniu mózgu i słupach bocznych rdzenia kręgowego oraz na
część obwodową składającą się ze zwojów nerwowych oraz nerwów
Układ Autonomiczny dzieli się na współczulny(sympatyczny) i przywspółczólny(parasympatyczny).
narządu OKO: Narząd Wzroku= Gałka oczna+ Nerw Wzrokowy. Gałka oczna położona jest w oczodole na ciele tłuszczowym.
Budowa: I Błona Włóknista-1Rogówka- jest to przezroczysta błona, gładka, śliniąca, przez którą widoczna jest tęczówka. W części obwodowej rogówki ma grubość ok. 1mm. Jest nieunaczyniona i silnie unerwiona. Odżywiana jest przez ciecz wodnistą oka i łzy.
2Twardówka- stanowi 4/5 powierzchni błony włóknistej. Ma barwę białową, w okolicach nerwu wzrokowego. Twardówka ma grubość ok. 2mm.
II Błona naczyniowa:
1Naczyniówka -przylega od wewnątrz do twardówki, zawiera liczne naczynia krwionośne. 2Ciało rzęskowe- zawiera miesień akomodacji oka, który połączony jest poprzez aparat wiesiadłowy z soczewką. Zawiera liczne naczynia krwionośne, które biorą udział w produkcji cieczy wodnistej oka. 3Tęczówka- część błony naczyniowej położona najbardziej do przodu z otworem pośrodku(źrenica). W zrębie tęczówki znajdują się komórki barwnikowe i mięśnie zwieraczy i rozwieracze źrenicy
III Błona wewnętrzna= siatkówka :- części przednie(rzęskowa + tęczówkowa);- część wzrokowa- zawiera komórki pręcikowe i cieplne, wrażliwe odpowiednio na światło i barwy. ; Tarcza nerwu wzrokowego – brak elementów światło czułych. Plama oka-żółta,miejsce najstarszego widzenia. Zawartość Gałki Ocznej: -ciało szkliste; soczewka;- komora przednia i tylna oka wypełniona cieczą wodnistą.
Narządy pomocnicze oka: -aparat ruchowy;- aparat ochronny (powieki, spojówka);- aparat łzowy.
Droga promienia świetlnego: rogówkacziecz wodnistasoczewkaciało szklistesiatkówka.
Ucho: Ucho zewn. 1Małżowina uszna- wychwytuje dźwięki; 2Przewód słuchowy zewn. Zakończony błoną bębenkową (doprowadza falę dżwiękową). Ucho Środkowe: 1Jama Bębenkowa wypełniona powietrzem, połączona z gardłem za pomocą trąbki słuchowej (t.Eustachinesza) 2Kosteczki słuchowe przenoszące drgania: a)- młoteczek b)Kowadełko c) strzemieniączko;;
Ucho wewn. 1Błędnik kostny a-kanały półkoliste b- przedsionek c-ślimak 2Błędnik błoniasty..
Układ hormonalny tworzą gruczoły wydzielania wewnętrznego, zwane
gruczołamidokrewnymi. Wydzielają one bezpośrednio do krwi hormony – subst. chem. gł. białkowe. Do najważniejszych gruczołów dokrewnych należą: przysadka mózgowa, tarczyca, gruczoły przytarczyczne, nadnercza, trzustaka, jądra i jajniki.
Przysadka mózgowa leży u podsatwy mózgu, składa się z 2 płatów: przedniego i tylniego. Przedni wydziela hormon wzrostu.
Tarczyca jest gruczołem położonym w przedniej okolicy szyji, przed tchawicą i krtanią. Gł. hormonem wytwarzanym przez ten gruczoł to tyroksyna, regulująca przemianę materii w organiźmie.
Gruczoły przytarczyczne leżą na tylnej powierzchni tarczycy i wydzielają parathormon regulujący gospodarkę wapniowo-fosforanową ustroju. Trzustka produkuję insulinę i glukagon – hormony odpowiedzialne za gospodarkę węglowodanową organizmu.
Nadnercza to gruczoły leżące na gł. biegunach nerek. Ich kora wydziela kortykosterydy wpływające na przemianę materii i gospodarkę wodno-mineralną ustroju.
Rdzeń nadnerczy wydziela adrenalinę, przyspieszając czynność serca i powoduje wzrost ciśnienia krwi.
Narządy czucia w postaci ciałek znajdują się w skórze. Narządem smaku są kubki smakowe, umieszczone w brodawkach językowych. Wrażenia węchowe odbierane są przez receptory – komórki węchowe – znajdujące się w błonie śluzowej jamy nosowej.


Pisane maczkiem i chaotycznie, może się komuś przyda...

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata