profil

Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

poleca 56% 134 głosów

Nieprawidłowe reakcje układu odpornościowego polegają na niedostatecznej lub nadmiernej reakcji obronnej. Spowodowane są błędnym rozpoznaniem antygenu lub niewłaściwą na niego reakcją.

Obniżenie odporności może być wrodzone lub nabyte.

Wrodzone uwarunkowane jest nieprawidłowym powstawaniem i dojrzewaniem elementów układu immunologicznego, przede wszystkim w okresie prenatalnym. Zaburzenia mają najczęściej podłoże genetyczne.

Nabyte może być spowodowane przez różne czynniki. Przykładem jest AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności. Jest on wynikiem zakażenia wirusem HIV, który głównie atakuje limfocyty Th.
Nadwrażliwość jest to nadmierna reakcja uczulonego organizmu, w stosunku do antygenu, po powtórnym z nim zetknięciu. Związana jest m.in. z nadmiernym uwalnianiem histaminy lub uwrażliwieniem limfocytów Tc. Nadwrażliwość jest przyczyną wielu alergii, a także wstrząsu anafilaktycznego.
Autoimmunizacja jest reakcją obronną ustroju skierowaną przeciwko antygenom własnych tkanek, co powoduje uszkodzenia i zaburzenia funkcjonowania narządów. Może wystąpić po przebytym zakażeniu drobnoustrojami lub na skutek zahamowania aktywności limfocytów T supresyjnych. Chorobami autoimmunizacyjnymi są np. stwardnienie rozsiane, choroba Gravesa-Basedowa, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu młodzieńczego.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści