profil

Histeryczka

poleca 100% 2 głosy

Histeryczną żoną niedoceniającą pracy swego życiowego partnera jest wiecznie chora Emilia Korczyńska z Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, marząca o lepszym życiu, lepszym towarzystwie, bardziej wzniosłych rozmowach. Widok męża, nieskłonnego do rozmów i wiecznie zajętego prozaicznymi sprawami gospodarstwa, napawa ją obrzydzeniem i złością. Nie wie nawet, że kochający mąż rozpieszcza ją i izoluje od kłopotów – cały ciężar domowych obowiązków dźwiga przecież jego siostra, Marta, a odpowiedzialność za sprawy finansowe i gospodarskie – Benedykt. Małżeństwo Korczyńskich to smutny przykład związku, w którym małżonkowie się nie przyjaźnią.
Typem rozdrażnionej histeryczki jest też Barbara Niechcicowa z Nocy i dni Marii Dąbrowskiej. Jednak ta niepoprawna marzycielka, przytłoczona przez prozę życia i małżeństwo, którego powodem wcale nie była miłość, dzielnie dźwiga wraz z mężem trudy życia, obowiązki gospodarskie i rodzinne. Właściwie to przede wszystkim ona troszczy się o zdrowie, wychowanie i edukację dzieci.Jest godną partnerką i przyjaciółką Bogumiła.

Podoba się? Tak Nie