profil

Okres młodociany

poleca 30% 10 głosów

Po zakończeniu kiełkowania roślina rośnie i rozwija się. Tworzą się organy wegetatywne: korzenie, łodygi, liście. Efektem podziałów komórek w merystemach wierzchołkowych oraz późniejszego wydłużania i różnicowania się komórek jest wzrost pierwotny korzenia lub pędu. Natomiast skutkiem działania merystemów bocznych jest przyrost wtórny.

Rozwój rośliny jest wynikiem różnicowania, w wyniku którego powstają określone tkanki i narządy. Podstawowym warunkiem różnicowania jest ustalenie bieguna korzeniowego i pędowego (biegunowość). Podczas różnicowania zachodzą procesy korelacji oraz regeneracji. Dzięki korelacji organy roślinne współdziałają ze sobą. Przejawem korelacji jest dominacja wierzchołkowa, polegająca na hamowaniu rozwoju pędów bocznych przez pęd główny za pośrednictwem auksyn.
Regeneracja z kolei umożliwia zarastanie ran i odtwarzanie utraconych organów.

Zapamiętaj

Zdolność roślin do regeneracji jest wykorzystywana przy rozmnażaniu wegetatywnym, np. poprzez ukorzenianie sadzonek, szczepienie.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta