profil

Odżywianie się roślin

poleca 73% 44 głosów

Rośliny są autotrofami. W procesie fotosyntezy wytwarzają aldehyd 3-fosfoglicerynowy, stanowiący podstawę do syntezy złożonych związków organicznych: węglowodanów, tłuszczów, a łącznie z pobranymi z gleby solami mineralnymi do syntezy białek, kwasów nukleinowych oraz innych związków wykorzystywanych jako materiał budulcowy, energetyczny i regulujący.

poleca 68% 308 głosów

Czynniki fotosyntezy

Natężenie fotosyntezy zależy zarówno od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Czynnikami zewnętrznymi są czynniki środowiskowe: światło, dwutlenek węgla, temperatura, woda oraz substancje mineralne. Czynniki wewnętrzne wpływające na fotosyntezę są związane z budową organizmu. Należy do nich zawartość chlorofilu w chloroplastach oraz rozmieszczenie chloroplastów w komórkach w zależności od zmian oświetlenia, ponadto ilość i rozmieszczenie aparatów szparkowych, powierzchnia blaszki...

poleca 67% 33 głosów

Odżywianie mineralne roślin

Rośliny, oprócz węgla, wodoru, tlenu pobieranych w postaci dwutlenku węgla, wody i tlenu atmosferycznego, potrzebują innych pierwiastków, które pobierają z gleby. Węgiel , wodór , tlen stanowią podstawowy budulec wszystkich związków organicznych syntetyzowanych przez roślinę. Innymi ważnymi makroelementami roślin są azot, potas, siarka, fosfor, wapń, magnez, sód, chlor. Spośród mikroelementów istotne znaczenie dla roślin mają zwłaszcza takie pierwiastki, jak: żelazo, mangan, miedź,...

Podoba się? Tak Nie