profil

Węglowodory nienasycone (alkadieny)

poleca b/d

poleca 67% 9 głosów

Budowa

Alkadieny to związki, w cząsteczkach których występują dwa wiązania podwójne. W zależności od wzajemnego ułożenia (rozmieszczenia) wiązań podwójnych względem siebie wyróżnia się alkadieny posiadające w cząsteczce: a) wiązania w układzie skumulowanym (sąsiadujące ze sobą) b) wiązania w układzie sprzężonym (rozdzielone jednym wiązaniem pojedynczym) b) wiązania w układzie sprzężonym (rozdzielone jednym wiązaniem pojedynczym) Alifatyczne alkadieny tworzą szereg...

poleca 50% 4 głosy

Izomeria

Alkadien zawierający 5 atomów węgla w cząsteczce może zawierać różnorodny układ wiązań podwójnych.

poleca 100% 3 głosy

Właściwości chemiczne

Alkadieny – podobnie jak alkeny – są aktywne chemicznie i biorą udział w reakcjach addycji. Właściwości chemiczne tych związków ściśle wiążą się z układem wiązań występującym w cząsteczce alkadienu, np.: przy układzie izolowanym każde z wiązań zachowuje swoje właściwości, takie jak wiązanie podwójne w alkenach (wiązania podwójne nie oddziałują na siebie): przy układzie sprzężonym w przypadku reakcji zachodzącej przy stosunku molowym substratów 1:1 możliwa jest addycja w...

poleca 67% 3 głosy

Zastosowanie, znaczenie, funkcje

Wśród alkadienów znaczenie posiadają: 2-metylobuta-1,3-dien (izopren) 2-chlorobuta-1,3-dien (chloropren) Izopren jest alkadienem, który tworzy naturalne polimery występujące w przyrodzie: kauczuk i gutaperkę. Kauczuk produkowany jest przez drzewa kauczukowe (np. Hevea brasiliensis) w postaci koloidalnego roztworu, zwanego mleczkiem kauczukowym lub lateksem. Kauczuk jest elastyczną, miękką substancją, rozpuszczalną w rozpuszczalnikach organicznych. Gutaperka jest mniej...

Podoba się? Tak Nie