profil

Przykładowe metody rozdziału układów jednorodnych i niejednorodnych

poleca 62% 26 głosów

Przykłady mieszanin

Biorąc pod uwagę średnicę cząstek fazy rozproszonej, układy dyspersyjne dzielimy na:

roztwory właściwe układy koloidalne układy gruboziarniste,
np. zawiesiny
- średnica cząsteczek fazy rozproszonej:10–9 – 10–10 m

- charakterystyka: układ homogeniczny (jednofazowy) wieloskładnikowy o rozdrobnieniu molekularnym (optycznie jednorodny)
- średnica cząsteczek fazy rozproszonej: 10–7 – 10–9 m
- charakterystyka: układ heterogeniczny (niejednorodny)

Inne charakterystyczne cechy:
- ruchy Browna – nieustanne, chaotyczneruchy (postępowe, obrotowe i drgające) cząstek fazy rozproszonej w ośrodku ciekłym lub gazowym
- efekt Tyndalla – rozpraszanie światła nacząstkach fazy rozproszonej
- elektroforeza – ruch cząstek fazyrozproszonej w polu elektrycznym: anaforeza (ku anodzie) lub kataforeza (ku katodzie)
- koagulacja – łączenie się cząstek fazy rozproszonej w większe zespoły, czyli tworzenie żelu
- średnica cząsteczek fazy rozproszonej: 10–5 – 10–7 m

- charakterystyka: układ heterogeniczny (wielofazowy) wieloskładnikowy o rozdrobnieniu makroskopowym, nietrwały– rozdzielenie przez sedymentację

 

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta