profil

Wartości demokratyczne

poleca 59% 124 głosów

Określenie wszystkich wartości demokratycznych jest o tyle trudnym zadaniem,że sposób ich doboru zawsze budził kontrowersje. Można jednak wyznaczyć te podstawowe, które posłużą jako punkt wyjścia do dyskusji na temat ich miejsca w systemie demokracji.

Wartości demokratyczne
wolność prawo do godnego i bezpiecznego życia, do myślenia, wiary i wyrażania własnych przekonań: prawo do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu rządowych praw i instytucji bez strachu, przymusu lub arbitralnego ograniczenia przez innych
równość podstawowe, naturalne prawo odnoszące się do wszystkich obywateli, głosi jednakową ochronę tych praw i jednakowe możliwości
sprawiedliwość dotyczy zachowania się ludzi w ich związkach interpersonalnych, z uwzględnieniem faktu, że czasami to, co właściwe, musi zostać przeciwstawione temu, co dobre
różnorodność uznanie, zaakceptowanie i pielęgnowanie różnic rasowych, etnicznych i religijnych
władza rozróżnienie między władzą opartą na sile a władzą usankcjonowaną przez zwyczaje, instytucje, prawo czy moralność
prywatność prawo jednostki i poszczególnych grup do pozostawienia w spokoju i wolnego decydowania, jaka informacja ich dotycząca może być przekazana innym
prawo do właściwego procesu dotyczy osób oskarżonych o naruszenie prawa
własność prawa i obowiązki związane z posiadaniem własności, przepisy dotyczące kradzieży, zniszczenia własności należącej do innych osób, zasady zbywania, używania i dysponowania własnością; sposób rozwiązywania kwestii spornych, osiągania porozumienia
uczestnictwo zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat uczestniczenia w społeczeństwie demokratycznym; nauka umiejętnego wyeksponowania znaczenia demokracji jako formy bezpośredniego uczestnictwa w odniesieniu do ciała obywatelskiego, w odróżnieniu od tzw. uczestnictwa wybranej grupy obywateli
prawda prawa i obowiązki obywateli w poszukiwaniu i mówieniu prawdy;dotyczy to także przekazywania prawdziwych informacji lub ich ukrywania przez elity rządzące
patriotyzm lojalność, dyscyplina i obowiązek wobec poszczególnych zbiorów wartości i wierzeń narodowych
prawa obywatelskie prawa (lub ich brak) będące w posiadaniu obywateli innych narodów oraz poznawanie, w jaki sposób należy poszukiwać demokratycznych rozwiązań wobec zagadnień międzynarodowych

[opracowano na podstawie listy 12 zasad demokratycznych Freemana Buttsa]

Przestawiony katalog nie umiejscawia wartości demokratycznych według hierarchii ważności. Warto zauważyć, że niektóre z nich w pewnych określonych sytuacjach mogą być we wzajemnym konflikcie. Dokonywanie wyboru wartości jest jedną z ważnych umiejętności obywatelskich. W demokracji rozstrzyganie takich problemów może dokonać się poprzez dyskusję, a później poprzez głosowanie. Dobrze zorganizowana dyskusja powinna służyć przeanalizowaniu różnych sposobów rozwiązania danego problemu, prezentacji możliwych konsekwencji wynikających z różnych rozwiązań. W dyskusji istotne jest, aby przedstawić, co się myśli nadany temat. Nie mniej ważne jest głosowanie, które tylko wtedy spełni swoją rolę,jeżeli głosujący będą mogli dokonać wyboru.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty