profil

Czy wartości demokratyczne mogą być w konflikcie ?

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czy wartości demokratyczne mogą być w konflikcie ?


W każdym demokratycznym państwie ważne są podstawowe wartości, którymi kierują się obywatele w nim żyjący. Są to: wolność jednostki, ochrona życia ludzkiego, sprawiedliwość, równość, praworządność, tolerancja, dobro wspólne, patriotyzm, spokój społeczny, bezpieczeństwo państwa i obywateli, samorządność.
Wszystkie te wartości są niezwykle cenne i niezbędne do życia w państwie demokratycznym, ale w pewnych sytuacjach mogą być w konflikcie ze sobą.
Wolność jednostki, choć jest nadrzędną wartością państwa demokratycznego musi być bardzo ograniczona, aby państwo to mogło normalnie funkcjonować. Np. wyjeżdżając na ulicę musimy stosować się do zasad ruchu drogowego, bo inaczej zapanowałby chaos na drogach. Musimy też stosować się do kodeksu karnego i cywilnego, wiedząc że naruszenie zawartych tam przepisów spowoduje określone konsekwencje. Każdy z nas zobowiązany jest przestrzegać np. ciszy nocnej, co jest również ograniczeniem wolności jednostki.
Równość jest również cenną wartością lecz traci swoją jednoznaczność jeśli chodzi o wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie można traktować wszystkich jednakowo przy wynagrodzeniu za pracę lecz stosowanie do ilości i jakości jej wykonania.
Wolność słowa, to również wartość obowiązująca w państwie demokratycznym. Jednak nie wszystko to, co ludzie chcieliby powiedzieć np. w wywiadach prasowych czy telewizyjnych jest drukowane w gazetach lub nadawane w telewizji czy radiu. Dzieje się tak ze względu na wulgaryzmy, które dla jednych są wolnością słowa dla innych zaś formą wypowiedzi nie do przyjęcia godzącą w ich poczucie „kultury słowa”
Tolerancja, podstawowa wartość demokratyczna również często jest w konflikcie. Niedawno w Warszawie miała odbyć się „Parada równości” podczas której po ulicach miasta mieli przemierzać osoby o odmiennej orientacji seksualnej (lesbijki i geje). Domagali się tolerancji dla swoich poczynań w imię wolności i równości jednostki. Niestety okazało się, że tolerowanie tej parady godziłoby w ludzi, które mają zupełnie inne niż geje i lesbijki. Prezydent miasta nie zgodził się na tę paradę ku oburzeniu jednej ze stron i wielkim zadowoleniu drugiej strony.
Dobro wspólne często pozostaje w konflikcie z innymi wartościami demokratycznymi. Często dobro wspólne kłóci się z dobrem jednostki
Często wartości w państwie demokratycznym pozostają w konflikcie. Wyjściem jest zastosowanie co często widzimy w działaniach polityków rządzących innymi krajami.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty