profil

Budowa

poleca 47% 129 głosów

Nieliczne grzyby mają ciało zbudowane z jednej, jednojądrowej komórki. Większość zbudowana jest z wielojądrowych lub wielokomórkowych, nitkowatych, rozgałęzionych struktur zwanych strzępkami, których splot stanowi grzybnię (plechę grzybów).

Strzępki mogą być ułożone luźno lub splatać się ciasno, tworząc grzybnię plektenchymatyczną. Z plektenchyny zbudowane są przede wszystkim owocniki grzybów, przyjmujące różną postać, kapeluszowatą, kulistą, miseczkowatą, kopytowatą. W strzępce komórczakowej jądra nie są oddzielone. Strzępka wielokomórkowa podzielona jest poprzecznymi ścianami, w których znajdują się otwory umożliwiające przemieszczanie się organelli. W jednej komórce może być jedno jądro (strzępki jednojądrowe) lub dwa jądra (strzępki dikariotyczne). Organelle występujące w komórce są typowe dla komórek eukariotycznych, brak tylko plastydów. Barwę nadają grzybom nieczynne fotosyntetycznie substancje barwne.

Typy strzępek Typy strzępekTypy strzępek
Typy strzępek

Zapamiętaj

Ciało grzybów zbudowane jest ze strzępek, których splot tworzy grzybnię. Wyróżnia się strzępki:
– komórczakowe
– wielokomórkowe (jednojądrowe, dikariotyczne).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta