profil

Bakterie właściwe

poleca 50% 22 głosów

Bakterie właściwe są bardzo zróżnicowane. Należą do nich m.in. sinice, promieniowce, krętki, bakterie z grupy Firmicutes, proteobakterie.
Sinice to fotoautotroficzne bakterie żyjące w wodzie i glebie. Przeprowadzają fotosyntezę oksygeniczną przy udziale chlorofilu a. Posiadają dodatkowe barwniki, jak fikoerytrynę i fikocyjaninę. Niektóre mają zdolność wiązania azotuatmosferycznego. W wodach zanieczyszczonych substancjami mineralnymi i organicznymi powodują powstanie tzw. zakwitów, które prowadzą do obniżenia zawartości tlenu i mogą być toksyczne.
Promieniowce żyją głównie w glebie. Mają komórki o grubych ścianach. Tworzą rozgałęzione kolonie.
Krętki to organizmy saprofityczne lub pasożytnicze. Są śrubowo skręcone i poruszają się ruchem wijącym, gdyż mają bardzo cienką ścianę komórkową.
Bakterie z grupy Firmicutes posiadają grube ściany komórkowe. Są to niektóre laseczki, dwoinki, bakterie mlekowe.
Proteobakterie są heterotrofami, a niektóre chemo- i autotrofami wykorzystującymi bakteriochlorofil w fotosyntezie anoksygenicznej. Mają sztywną mureinową ścianę komórkową. Są zróżnicowane morfologicznie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta