profil

Cechy żywych organizmów

poleca 62% 578 głosów

– specyficzna organizacja, której podstawę stanowi budowa komórkowa,
– własny metabolizm,
– wewnętrzna stabilność dzięki utrzymywaniu homeostazy,
– zdolność do przechowywania i przetwarzania informacji,w tym informacji genetycznej,
– dziedziczenie cech podczas samopowielania i reprodukcji,
– zmienność zachodząca w replikacji (odtwarzaniu materiału genetycznego) – warunkuje ewolucję organizmów,
– możliwość oddziaływań między organizmami,
– śmiertelność organizmów.

Funkcje życiowe organizmów:
– odżywianie się,
– oddychanie,
– wydalanie,
– rozmnażanie się i dziedziczenie cech,
– wzrost i rozwój,
– pobudliwość,
– ruch,
– przystosowanie się do zmian środowiska (adaptacja).

Podoba się? Tak Nie