profil

śpiewać

poleca b/d

1. ‘wykonywać głosem melodię, utwór muzyczny’; 2. ‘wydawać melodyjne dźwięki (o ptakach)’; od XIV w.; wyraz utworzony z przedrostkiem *sъ- od psłow. *pěvati ‘śpiewać’ – formy wielokrotnej od psłow. czasownika *pěti; dawniej też w postaci śpiać ‘odśpiewać, zaśpiewać’

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

pospiewać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

rozśpiewać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wyśpiewać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zaśpiewać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wyśpiewywać

forma wielokrotna

Podoba się? Tak Nie