profil

pieśń

poleca b/d

‘utwór do śpiewania, piosenka’; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. píseň, ros. pésnja, pesn’) < psłow. *pěsnь ‘śpiewanie’ > ‘to, co się śpiewa, piosenka, pieśń’ – utworzone od psłow. *pěti ‘śpiewać’

poleca b/d
poleca b/d

piosenka

zdrobnienie; w XVI w. w formie piosnka, a w XIV-XV w. w postaci piasnka / piąsnka

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta