profil

Migracje

poleca 84% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Migracja – zmiana miejsca zamieszkania związany z przekraczaniem granic administracyjnych, np. granic państwa, miasta. Migracje dzielą się ze względu na:

A) kierunek:
·migracje wewnętrzne – migracje występujące w granicach kraju zamieszkania
-miasto – wieś
-wieś – miasto
-miasto – miasto
-wieś – wieś

·migracje zewnętrzne – migracje polegające na zmianie kraju zamieszkania.
-emigracja – wyjazd kraju na pobyt stały lub czasowy
-imigracja – proces napływu ludności
-repatriacja – powrót do ojczyzny
-deportacja – zsyłka ludności na odosobnione i trudno dostępne obszary innego państwa (np. na Sybir), lub przymusowy powrót do ojczyzny

B) przyczynę:
·ekonomiczne – chęć polepszenia sobie warunków bytu (np. wyjazdy Polaków do USA, ludności arabskiej do krajów Unii Europejskiej)
·polityczne – w celu uniknięcia prześladowań politycznych (np. Kurdowie, Bośniacy)
·religijne – w celu uniknięcia prześladowań religijnych, lub sporów na tle religijnym
·rodzinne – związane z zawieraniem małżeństw, łączeniem rodzin
·turystyczne

C) długość trwania migracji:
·stałe – emigrant nie planuje powrotu
·okresowe – najczęściej związane z pracą zarobkową na terenie innego kraju

Obszary emigracyjne – obszary z których ludność wyjeżdża do innego państwa. Głównie są to:
·państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego
·obszary konfliktów militarnych (np. Rosja – Czeczenia, Nowa Jugosławia – Kosowo)

Obszary imigracyjne – państwa, do których napływa ludność z innych państw. Są to:
państwa o wysokim poziomie rozwoje gospodarczego (USA, Australia, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja i Wielka Brytania).
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta