profil

Migracje ludności na świecie. - notatka

poleca 84% 743 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

MIGRACJE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE

I. Migracja jest to przesiedlenie, zmiana miejsca pobytu lub zamieszkania poszczególnych osób lub grup społecznych.II. Przyczyny migracjiA. ekonomiczne, czyli chęć polepszenia sobie materialnych warunków bytu lub migracje po klęsce głodu.B. pozaekonomiczne1. polityczne: wojny, opozycja wobec ustroju i władz danego kraju, zmiany granic politycznych, powstanie nowego państwa2. religijne: prześladowania na tle religijnym3. społeczne: chęć zmiany środowiska społecznego4. rodzinne: łączenie rodzin5. inne: np. klęski żywiołoweIII. Rodzaje migracjiA. ze względu na trwałość migracji wyróżnia się migracje stałe i okresoweB. ze względu na kierunek: zewnętrzne (poza granice kraju), wewnętrzne (w obrębie kraju)C. ze względu na czynnik decydujący o migracji: przymusowe, dobrowolneIV. Migracje – kierunki w przeszłości i współcześnie.V. Emigrant – człowiek wyjeżdżający z ojczystego kraju i udający się do innego kraju lub kolejnego kraju.VI. Imigrant – człowiek przyjeżdżający do innego kraju w celu osiedlenia sięVII. Reemigrant – człowiek powracający z emigracjiVIII. Repatriant – osoba powracająca do ojczystego kraju, najczęściej po zmianie granic politycznych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta