profil

Od Państwa franków po kryzys w Europie w XIV wieku

poleca 85% 227 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Plemiona franków w Galii już w IV wieku. Galia -imperium zachodnio-rzymskiego. Pogani szybko się asymilowali. Żyli w rozproszeniu. Ustrój: demokracja-wojenna: wszytskie decyzje podejmowane przez wojowników na wiecu. Wojownik najpierw musiał wziąść udział w bitwie. Decyzje-przez głosowanie. Wódz wynoszony na tarczy. Chlodwig wywodził się z rodziny Merowingów. Doprowadził do zjednoczenia plemion. 496-Chlodwig przyjął chrzest w imieniu franków. Sakralizacja-władza Chlodwiga pochodziła od Boga. Rodzina Merowingów mogła przejąć po nim władze. Państwo Chlodwiga-patrymonialne. Beneficjum-nadawanie ziemi za służbę na rzecz państwa. Po śmierci Chlodwiga-walka o władzę rodziny-zadania wypełniał majorolomus(Karol Młot). Pepin-dyn. Karolingów. 732-pokonanie arabów w bitwie pod Płatie. Pepin Krótki(Mały) -syn Karola Młota-chciał podbić stany. Papież nękany przez państwo Longobardów. Prosił o pomoc. Pepin w zamian-usunięcie Merowingów i stanowienie go królem. 751r. przyznanie władzy Pepinowi Krótkiemu. 754-utworzenie Państwa Kościelnego. Władza świecka-papież. Po śmierci Pepina-wladze przejmują synnowie(Karolman i Karol Wielki). Karolman zmarł i władzę przejoął KW. POLITYKA WEW. KW :podział kraju na monarchie(margrabiowie i hrabiowie), funkcja obrona, dba o funkcjonowanie państwa i żywienie. KW-doceniał sztukę, analfabeta-kazał sobie czytać. 843-traktat w Verdun. Podział pantwa na: wsch-Ludwik Niemiecki; środ. Lotar-najstarszy syn, zach-Karol Łysy.

PODZIAŁ SPOŁECZNY: Duchowieństwo, rycerze, reszta. Nie ma równości. Stosunki warsalno-lenne dla duchowieństwa i rycerstwa. Akt komendacyjny podpisywali wasal i senior. Obowiązki wasala: nic nie ma i zwraca się do seniora o pomoc, służy na rzecz seniora, prosi o ziemie-w zamian służy mu; domaga się szacunku, nie jest niewolnikiem, posłuszny. OBOWIĄZKI seniora: utrzymuje wasala, nadaje ziemie, opiekuje sie wasalem. Auxilium-służba wojskowa CONSILIUM-służenie radą. Umowa do końca życia. DRABINA FEUDALNA: sezeren->możni i wyższe duchowieństwo->rycerstwo i niższe duchowieństwo. HOŁD LENNY: wasal na klęczkach skłąda przed seniorem przysięgę wierności i służby. pocałunek lenny. INWERTARYZACJA-nadanie lenna przez wręczenie przedmiotu np. włóczni/pierścienia. PARTYKULARYZM-rozdrobnienie feudalne (rozbicie dzielnicowe)

Z dynastii Karolingów ostatni był-Ludwik dziecię-911. Korona-elekcyjna-nie dziedziczna.PODZIAŁ NIEMIEC: saksonia, bawaria, frankania, szwalia, lotaryngia. Po śmierci Henryka I -władzę przejmuje syn Otton I. Pokonał Normanów. 955-bitwa na lechowym polu-Otton pokonał Wegrów. We włoszech pokonał Longobardów. 962-cesarz rzymski narodu niemieckiego-wprowadził dziedziczenie władzy. Śmierć Ottona I ->władza Otton II ->władza Otton III. Federacja Ottona III : sclavinia-słowańszczyzna [Bolesław Chrobry] , germania-niemcy, galia-francja, roma-italia.1003-śmierć Ottona III .POLITYKA WOBEC KOŚCIOŁA: od Ottona I . Zarządał posłuszeństwa papieża. Niemcy-cezaropapizm-uzależnienie papiestwa od cesarza. Papież-wybierany przez cesarza. Po śmierci Ottona III-> władza Henryk II -prowadził wojnę z Polską.

Papiestwo i cesarstwo-najsilniejsze instytucje. Kościół-bogacił sie dzięki nadaniom ziemskim. Ludzie mogli ingerować w sprawy zgromadzenia. Kościół-nie mógł robić spotkań. X wiek kryzys w kościele-związany z uzależnieniem cesarstwa i prawa do sprzedawania stanowisk kościelnych(symonia). NIKOLAIZM-zerwanie z celibatem. Nepotyzm-obsadzenie stanowisk kościelnych rodzinie. 910r. założenie klasztora w Cluny. REFORMA KLUNICKA-odbudowanie autorytetu kościoła. Po Henryku II-> Henryk IV-nieletni-szansa dla kościoła na reformę. Papież Mikołaj II 1059-zwołał synon w rzymie. Konklawe-zebranie kardynałów-wybór papieża spośród siebie. 1073-papież HILDEBRAND. Przyjął imie Grzegorz VII. Henryk IV-już pełnoletni-spór o inwestyturę.. Papież ogłosił "Dictatus papae"-dektat papieski. Papież-uważa, ze ma absolutna władze.Ekskamunika-klątwy-obalenie władzy króla. Grzegorza VII-papież uważa za niezgodne z prawem Henryka. 1077-Henryk IV -pod murami Canossy. Papież zdjął klątwe. Król wybrał antypapieża-uznał go za króla. 1122-koniec sporu o inwestyturę.

Symbol krzyżowców-czerwony krzyż. PRZYCZYNY WYPRAWY KRZOŻOWEJ:idea wojny świętej, chrześcijanie-walka z niewiernymi. Rekonkwista-wyzwolenie płw. Iberyjskiego z rąk muzułmanów. Wiek XI-Turcy Seldżucy zajeli Palestynę, Syrię, Mezopotamię. Turcy-blokada szlaków świętych. Cesarz bizantyjski-prosba o pomoc do papieża (Urban II) -papiez zoorganizował krucjaty podczas wyżu demograficznego w Europie. Kościół chciał się pozbyć anarchii faudalnej. CELEM krucjat było likwidacja prywatnych wojen. 1059-krucjata na sonodzie w Clermont. I-sza krucjata-1096-krucjata ludowa Piotr z Amiens-namawial do krucjat(klęska) Śmierć ludu podczas drogi. Właściwa krucjata-1096:przywódcy: Baldowin, Tankred, Baemund, Godfry, Rajmund. Krucjata zakończona zwycięstwem. Państwa powstałe na wsch. Księstwo Antiochii, Hrabstwo Edessy, Hrabstwo Trypolisu. 15 lipca 1099-szturm na Jerozolimę. Chrześcijanie wytępili ludność jerozolimy. Było 8 krucjat. 1211 krucjata dziecięca. Krucjata potępiona przez papieża. Koniec krucjat-1291 upadek Akki. SKUTKI KRUCJAT: wzrost znaczenia papiestwa, utworzenie państw łacińskich na wschodzie, osłabienie pozycji bizancjum, rozwój gospodarki, wzrost znaczenia miast włoskich, rozwój tech. wojennej, rozwój kult. rycerskiej, powstanie zakonów rycerskich. ZAKONY: Templariusze(czerwony krzyż na białym płaszczy), Joannici(biały krzyż na czerwonym pł), Krzyżacy(czarne krzyże na białym)

Wiek XIV wiek stagnacji w gospodarce. 1347-1350 epidemia dżumy(czarna śmierć) w Europie. Uważane za karą boża. Brak rąk do pracy. Zmniejszenie zysków. 1358-powstanie chłopskie (żakeria) KUBUŚ PROSTACZEK-JACQUES BONHOMME. Spontaniczne bunty. 1381-Anglia-powstanie Wata Tylera-po spotkaniu z królem-smierć. Kryzys ideologiczny-upadek kościoła. Filip IV Piękny-król francji [XIII / XIV] zarządził opodatkowanie duchowieństwa. Papież-Bonifacy VII zarządał odwołania decyzji Filipa. Bonifacy spoliczkowany, porwany i zabity. Kardynałowie nie chcieli się poddać konklawe. Nowy papież-wybrany przez króla-Klemens V. 1309-stolica papiestwa w Awinion przez Klemensa. RUCHY HERETYCKIE-przywódcy: John Wiklef(Anglia), Jan Hus-czechy. Ich poglądy były podobne. Chcieli podporządkować kościół państwu. 1377-nowy papież Urban VI-powrót do rzymu. Koniec niewoli awiniońskiej. Francja nie uznała papieża-nowy Klemens VII. SCHIZMA ZACHODNIA-rozłam kościoła. 1409-sobór w Pizie. Obydwaj papieże musili zejść ze swych stanowisk. WYBRANO nowego papieża-ALEKSENDER V. Wcześniejsi papieże nie chcieli odejść. Było 3 papieży. Sobór w konstancji 1414-1418-Zygmunt Luksemburski-zarządał odstąpienia papieży. Nowy papież MARCIN V.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut