profil

Wzrost efektu cieplarnianego

poleca 85% 1482 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Efekt cieplarniany –jest to zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

Do powierzchni ziemi dociera energia słoneczna, która powoduje jej ogrzewanie. Gdy energia ta dociera do górnych warstw atmosfery, jej część zostaje z powrotem odbita w przestrzeń kosmiczną, część pochłonięta przez atmosferę, a reszta dociera do powierzchni Ziemi powodując jej ogrzewanie. Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy Ziemia wypromieniowuje ową energię cieplną. Część promieniowania cieplnego Ziemi zostaje pochłonięta przez gazy obecne w atmosferze. Zjawisko to powoduje utrzymanie ciepła na Ziemi.

Tak, więc atmosfera ziemska przepuszcza promieniowanie słoneczne w kierunku Ziemi, ale zatrzymuje promieniowanie cieplne, które jest emitowane przez Ziemię w przeciwnym kierunku. Podobny efekt zaobserwować można w szklarniach, tyle tylko, że tu do zatrzymania ciepła używa się szyb. Dlatego też proces ten nazywamy często efektem szklarniowym lub efektem cieplarnianym. Jeśli w atmosferze jest zbyt wiele gazów wywołujących efekt cieplarniany, (czyli gazów cieplarnianych), to zatrzymują one zbyt wiele ciepła, co może spowodować zmiany klimatyczne na Ziemi.

Dwutlenek węgla- głównym winowajcą

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny są paliwami kopalnymi. Ich spalanie wyzwala do atmosfery dwutlenek węgla i przyczynia się do powstawania(wzrostu) efektu cieplarnianego. Lecz nie tylko paliwa kopalne uwalniają, CO2 podczas spalania. W strefie równikowej wypala się wielkie połacie lasów równikowych, aby w ten sposób przygotować tereny pod przyszłe uprawy. Wypalanie tych lasów jest klęską dla Ziemi. Ich spalanie wyzwala do atmosfery duże ilości do atmosfery dwutlenku węgla oraz niszczy bezpowrotnie drzewa, które by go przyswajały. W ten sposób proces ten podwójnie przyczynia się do potęgowania efektu cieplarnianego.

CO2 jest głównym gazem odpowiedzialnym za powstawanie efektu cieplarnianego, ale są również inne. Wiele gazów cieplarnianych występuje w atmosferze w znikomych ilościach, ale ich ”skuteczność” w zatrzymywaniu ciepła w atmosferze jest wielka. Ocenia się, że działanie metanu jest w tym przypadku około 30 razy większe niż dwutlenku węgla, tlenku azotu 150 razy, ozonu występującego przy powierzchni ziemi 2000 razy, a freonu aż 10000-23000 razy większe. Co gorsza niektóre gazy cieplarniane pozostają w atmosferze bardzo długo: wprawdzie ozon przypowierzchniowy może przetrwać tylko parę tygodni, ale tlenek azotu może pozostać w niej aż 170 lat. Dla większości freonów czas ten wynosi około 100 lat, ale w przypadku niektórych dochodzi do 20 000 lat. Dane te dowodzą, że problem globalnego ocieplenia Ziemi dotyczy nie tylko naszego pokolenia, ale wielu następnych.

Problem efektu cieplarnianego pojawił się mniej więcej 100 lat temu, kiedy ludzie zaczęli na szeroką skalę używać paliw, takich jak ropa i benzyna. W ciągu ostatniego stulecia temperatura na Ziemi podniosła się rocznie średnio o 0,5 stopnia Celsjusza. Przez następne 50 lat może wzrosnąć o kolejne trzy stopnie. Z pozoru wydaje się to niewiele. Wystarczy jednak, aby w wielu częściach świata wywołać susze. Jeśli pokrywy lodowe na biegunach będą topnieć i podniesie się poziom mórz i oceanów, ulegnie zatopieniu wiele niżej położonych obszarów.
Zdaniem naukowców jedyną metodą walki z efektem cieplarnianym jest ograniczenie przez nas produkcji gazów, które go wywołują.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata