profil

Efekt cieplarniany

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Efekt cieplarniany - wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania - tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego.
PRZYCZYNY I SKUTKI:

Wycinanie lasów, wielkie pożary, spalanie paliw CO2
para wodna
Chłodnictwo, pożarnictwo, pianki, aerozole freony
halony

Motoryzacja, elektro ciepłownie, nawozy azotowe CO2
tlenki azotu

Działalność powodująca wzrost stężenia tlenków azotu i węglowodorów ozon w przyziemnych
warunkach atmosfery
Procesy gnilne, uszkodzenia gazociągów, górnictwo metan i inne węglowodory,
CO2
tlenki azotu
Gospodarstwa domowe, wzrost hodowli bydła
Ryżowiska, bagna, tereny podmokłe, wysypiska śmieci


Topienie się lodowców, podniesienie się poziomu mórz Utrata terenów mieszkalnych, zatopienie wysp i lądów
wysychanie rzek i jezior oraz wzrost ilości terenów suchych Niedostatek żywności, głód
Zwiększone parowanie, wzrost opadów na północy Powodzie, huragany, oberwanie chmury, wzrost zachmurzenia


Zmiana środowiska na kuli ziemskiej Przemieszczanie się roślin i zwierząt, wymieranie gatunków

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta