profil

Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej

poleca 82% 798 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Monika Nowak Opole, dnia 10.05.2009r.
ul.Łąkowa 2/3
60-174 Opole


Dyrekcja
IV Liceum Ogólnokształcącego
w Opolu

Uprzejmie proszę o przyjecie mnie do klasy I o profilu humanistycznym.
Obecnie jestem uczennica Gimnazjum nr 5 w Opolu. Moje zainteresowania wiąza się z przedmiotami humanistycznymi. Od trzech lat uczestniczę w zajeciach Koła Polonistycznego.W tym roku szkolnym brałam udział w olimpiadzie polonistycznej i zakwalifiowałam się do eliminacji wojewódzkich. Jestem laureatką Konkursu Poetyckiego ,,Białe pióro".
Prosze o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Monika Nowak


Załączniki:
1.Źyciorys.
2. Odpis ocen za I semestr.
3.Świadectwo ukończenia gimnazjum.

Podoba się? Tak Nie