profil

Literacki wizerunek matki cierpiącej.

poleca 86% 101 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sofokles Henryk Sienkiewicz Janko Muzykant Janko Muzykant

Temat: Literacki wizerunek matki cierpiącej. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok.

I. Literatura podmiotu

- Pismo Święte Nowego Testamentu, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej,
Olsztyn 1997, s.1164,
- Sofokles, Antygona, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1990,
- Lament Świętokrzyski, [w:] Przeszłość to dziś, Podręcznik do I klasy szkoły
ponadgimnazjalnej część I, Stentor, Warszawa 2002, s.103
- Bogurodzica, [w:] Przeszłość to dziś, Podręcznik do I klasy
ponadgimnazjalnej część I, Stentor, Warszawa 2002, s.101
- Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant, Kama, Warszawa 1994,
- Jan Parandowski, Mit: Demeter i Niobe, Puls ( Londyn ) 1998.

II. Literatura przedmiotu

- Encyklopedia powszechna PWN, Naukowe PWN S.A, CD,
Hasło: Encyklopedyczna forma cierpienia i rodziny.
- Mirosław Dąbrowski, Słownik lektur, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, s.210-211
- Jerzy Starnawski, Średniowieczna poezja religijna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s.110-111, s.116,
- Michał Kuziak, Starożytność, Wydawnictwo Park, Bielsko- Biała 2003, s.33


…………………….
(podpis zdającego)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata