profil

Zgubiłeś swoje świadectwo szkolne-podanie

poleca 84% 762 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bydgoszcz Dnia 14.03.06
Natalia Jasińska
ul.Podgórna 31/2
85-158 Bydgoszcz
Dyrekcja Gimnazjum nr 22
ul.Dąbrowskiego 8
w Bydgoszczy

PODANIE
Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia
gimnazjum.
Prośbę motywuję tym, iż zgóbiłam oryginal.Dokument ten może być
potrzebny przy przyjęciu mnie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Mam nadzieje, że moja prośba zostanie rospatrzona pozytywnie

z wyrazami szacunku
Natalia Jasińska

Podoba się? Tak Nie