profil

Grupy poetyckie Dwudziestolecia, ich założenia programowe.

poleca 85% 664 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

- skamandryci
* nie mieli wspólnego jednego programu, niechęć do wzniosłości, chwilowe przeżycie wyżej niż filozoficzne refleksje itp., zachwyt nad codziennością,
* działali w Warszawie, głównie pochodzenia żydowskiego, najpierw w "Pod Pikadorem", kabaret
* Julian Tuwim - początkowo skandalista (=>"Wiosna" o robieniu Polsce bachorów...), potem utwory nawiązujące do polskich tradycji literackich (=> "Rzecz czarnoleska"), ważnym utworem był "Bal w operze", czyli satyra na polityczną sytuacje w Polsce (utwór nie ukazał się ze względu na cenzurę), protest przeciwko wojnie, mieszczaństwu, ekspresywne wypowiedzi
* Kazimierz Wierzyński - pisał poezje o sporcie, początkowo pochwalał młodość, energię ("wiwat trans wariata..."), w późniejszym okresie wydał patriotyczne o Piłsudskim, czyli "Wolność tragiczna"
* Jarosław Iwaszkiewicz - pod wpływem parnasistów francuskich ("Oktostychy"), malarskość i muzyczność wierszy, później tworzył poezję klasycystyczną, także pisarz prozaik
* Jan Lechoń - tematy patriotyczne, romantyczny kult tradycji narodowej, tradycje Polski szlacheckiej
* Antoni Słonimski

- awangarda krakowska
* jasno określone cele poetyckie: Miasto, masa, maszyna, czyli pochwała postępu, techniki, cywilizacji, należy zerwać z tradycyjnym sposobem przedstawiania świata w poezji, jak najmniej słów, kult dobrej, solidnej roboty poetyckiej
* skupieni wokół "Zwrotnicy", program ogłoszony przez Peipera w "Nowych ustach"(Artykuł)
* Tadeusz Peiper - teoretyk poezji awangardzistów krakowskich,
* Julian Przyboś - "Gmachy", czyli poeta wykrzyknikiem ulicy, czyli poezja służy wyjawianiu tajemnic piękna tkwiącego w technice, "Z Tatr" to śmierć alipnistki ze zmianą punktów widzenia, raz widzisz ją, drugi raz sam nią jesteś..., metafora niezwykle ważna, należy kondensować znaczenia,
* Jalu Kurek
* Jan Brzękowski
* Adam Ważyk

- futuryzm
* chcą wyprowadzić ludzkość z getta logiczności, interesuje ich technika i barbarzyństwo
* Brunon Jasieński - "But w butonierce", zapowiada nowe, czyli futuryzm właśnie, uczucia wyrażane w niepoetycki sposób, łączył wyrazy na zasadzie podobieństw brzmieniowych, a nie znaczeniowych
* Anatol Stern

- Rewolucjoniści
* związani z ruchem komunistycznym, poezja nośnikiem rewolucyjnych haseł, trzej poniżsi napisali "Trzy salwy", hasła sprawiedliwości społecznej
* Władysław Broniewski - groza przeżyć wojennych ("Młodosć"), motywy wojskowości wszechobecne w całej jego poezji, zwieńczeniem poezji międzywojennej "Bagnet na broń" jako protest przeciwko hitlerowskim żądaniom odnośnie Pomorza
* Wandurski
* Stande

- Wolni
* Bolesław Leśmian - liczne neologizmy językowe, refleksje o czowieku, zjednoczenie człowieka z naturą, zaświaty, mary, wizje, własny świat
* Gałczyński - poezja niejednokrotnie zabawna, zbudowana na grotesce, osobliwe formy, np. "Serwus Madonna", "Ulica szarlatanów", wykorzystanie elementów jarmarcznych, monstrualizm
* Józef Czechowicz - katastrofizm
* Leopold Staff - poeta trzech pokoleń

- żagary - działali w Wilnie, nazwa od nazwy czasopisma, katastrofizm, zapowiedź klęski Polski, niepokój, zapowiedzi końca świata
* Czesław Miłosz
* Teodor Bujnicki
* Antoni Gołubiew
* Jerzy Zagórski
* Aleksander Rymkiewicz(!, piękne poezje religijne)
* Jerzy Putrament

- kobiety
* brak jednolirej grupy poetyckiej, tworzyły samodzielnie
* Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - subtelna poezja, pełna kobiecości, miłość czuła, nieszczęśliwa, słynny cykl "Erotyki" bynajmniej nie erotyczny, ale wzruszająco kochający
Kazimiera Iłłakowiczówna - dużo utworów bajkowych, duszki, itd., pięknie łączyła życie natury z życiem człowieka, też dużo o miłości, znowu delikatnej, tutaj jednak zanika podmiotowość kochającego, bardziej samo uczucie; spotyka się też elementy ludowe w interpretacji miłości, ale to raczej środek niż cel.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Teksty kultury