profil

Składniki i cechy mapy

poleca 76% 933 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mapa jest dwuwymiarowym rysunkiem powierzchni Ziemi lub jej części, zmniejszonym i uogólnionym, przedstawiającym za pomocą umownych symboli graficznych.

Składniki mapy:

Każda mapa składa się z 3 grup składników:

1.Składniki matematyczne
-Punkt nawiązania
-Skala mapy
-Odwzorowanie kartograficzne

2.Składniki geograficzne
-Fizjograficzne:
-zarys linii brzegowej
-ukształtowanie powierzchni
-budowa geologiczna
-stosunki wodne
-zjawiska klimatyczne
-zbiorowiska organizmów żywych
-Administracyjne:
-elementy będące wynikiem bezpośredniej działalności człowieka w środowisku
-Uzupełniające:
-napisy odnoszące się do nazewnictwa, opisy literowe lub cyfrowe

3.Składniki pozaramkowe:
-Tytuł
-Objaśnienia znaków umownych
-Legenda
-Oznaczenia współrzędnych geograficznych

Cechy mapy:
- uogólniona treść (generalizacja)
- znaki umowne
-wymierność mapy (zasady odwzorowania i skala)

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: