profil

Mapy

drukuj
poleca 84% 241 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wyróżniamy 4 typy map kartograficznych:
- walcowe
- płaszczyznowe
- stożkowe
- umowne
Cechy odwzorowań kartograficznych:
Rdz. siatki Przeważający kształt Obszar przedstawiany
południków równoleżników
płaszczyznowe Linie proste, wychodzące z punktu stycznego Współśrodkowe okręgi Okołobiegunowy
walcowe Linie proste, równoległe, o jednakowych odstępach Linie proste, równoległe o jednakowych lub zmiennych odstępach Obszary okołobiegunowe
stożkowe Pęk linii prostych, zbiegających się w biegunie Współśrodkowe łuki kół Średnich szerokości geograficznych
umowne Linie proste, łamane lub łuki kół Linie proste, łamane lub łuki kół Cała kula ziemska
Ze względu na treść wyróżniamy następujące rodzaje map:
I. Przyrodnicze (klimat, genealogia, gleba)
II. Społeczno-gospodarcze (rolnictwa, przemysłu, ludności)
III. Kształtowania i ochrony środowiska (zanieczyszczenia, wód, zniszczeń glebowych)
Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy mapy:
- turystyczne (szlaki)
- samochodowe (stacje, drogi, przejścia graniczne, odległości)
- kolejowe (węzły kolejowe)
- lotnicze (lotniska)
- szkolne (ścienne)
- inżynierskie (przedstawiają uzbrojenie terenu)
Ze względu na wielkość skali wyróżniamy mapy:
- mapy i plany [skala od 1 do 100 - 500]{miasta}
- topograficzne [1:5000 – 1:200000]{sieci dróg, rzek, potrzebnych do pracy w terenie}
- przeglądowo-topograficzne [1:200000 – 1:1000000]{podstawowa treść map topograf. Z pominięciem szczegółów}
- przeglądowe [mniejsze niż 1:1000000]{ogólny obraz lądów z podaniem szczegółów}
Mapa – obraz powierzchni ziemi sporządzony na płaszczyźnie zgodnie z przyjętym odwzorowaniem, na której za pomocą umownych znaków przedstawiona jest określona treść mapy. Każda mapa przedstawia obraz Ziemi w zmniejszeniu, czyli skali.
Składniki mapy:
1. matematyczne (odwzorowanie kartograficzne: skala)
2. geograficzne:
a) informacje fizyczno- geograficzne (rzeźba terenu)
b) informacje administracyjno- gospodarcze (granice)
c) inf. uzupełniające (cyfry i litery)
3. opis pozaramowy (tytuł, skala, wydawca, rok wydania, legendę mapy)
Metody przedstawiania zjawisk na mapie:
A.Jakościowe:
-powierzchniowa-występowanie zjawiska na dużym obszarze,w sposób ciągły-za pomocą kolorów
-sygnaturowa-rozproszone zjawisko-uproszczone rysunki(uprawa,hodowla);litery
-zasięgi-zasięg zjawiska,występowanie w sposób rozproszony,ograniczony linią zasięgu (zasięg występ. Roślin,zwierza)
B. Ilościowa-wielkość zjawiska:
-izarytmiczna-łączenie punktów o jednakowych wartościach(np.:izoterma-temp.;izobary-ciśnienie;izohipsy-poziomica


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:18)

A gdzie macie mapy konturowe którymi się chwalicie i bieżecie pieniądze za usługę.

27.7.2006 (12:17)

Tak zgadzam sie z jednym komentatorów że hasło pisze się przez sam "h" a nie przez "ch" moim zdaniem źle jest zrobiona praca niewiem dlaczego jest tu w ogóle zamieszczona nie dość że zła jest teoria to jeszcze są błędy ortograficzne! A właścicieli ściągi prosiłbym o nie zamieszczanie takich prac to psuje tylko waszą stronę! Dzięki !