profil

Mapy

poleca 85% 264 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wyróżniamy 4 typy map kartograficznych:
- walcowe
- płaszczyznowe
- stożkowe
- umowne

Cechy odwzorowań kartograficznych:

Rodzaj siatkiPrzeważający kształtObszar przedstawianypołudników równoleżników
płaszczyznoweLinie proste, wychodzące z punktu stycznegoWspółśrodkowe okręgiOkołobiegunowy
walcoweLinie proste, równoległe, o jednakowych odstępachLinie proste, równoległe o jednakowych lub zmiennych odstępachObszary okołobiegunowe
stożkowePęk linii prostych, zbiegających się w biegunieWspółśrodkowe łuki kółŚrednich szerokości geograficznych
umowneLinie proste, łamane lub łuki kółLinie proste, łamane lub łuki kółCała kula ziemska


Ze względu na treść wyróżniamy następujące rodzaje map:
I. Przyrodnicze (klimat, genealogia, gleba)
II. Społeczno-gospodarcze (rolnictwa, przemysłu, ludności)
III. Kształtowania i ochrony środowiska (zanieczyszczenia, wód, zniszczeń glebowych)

Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy mapy:
- turystyczne (szlaki)
- samochodowe (stacje, drogi, przejścia graniczne, odległości)
- kolejowe (węzły kolejowe)
- lotnicze (lotniska)
- szkolne (ścienne)
- inżynierskie (przedstawiają uzbrojenie terenu)

Ze względu na wielkość skali wyróżniamy mapy:
- mapy i plany [skala od 1 do 100 - 500] {miasta}
- topograficzne [1:5000 – 1:200000] {sieci dróg, rzek, potrzebnych do pracy w terenie}
- przeglądowo-topograficzne [1:200000 – 1:1000000] {podstawowa treść map topograf. Z pominięciem szczegółów}
- przeglądowe [mniejsze niż 1:1000000] {ogólny obraz lądów z podaniem szczegółów}

Mapa – obraz powierzchni ziemi sporządzony na płaszczyźnie zgodnie z przyjętym odwzorowaniem, na której za pomocą umownych znaków przedstawiona jest określona treść mapy. Każda mapa przedstawia obraz Ziemi w zmniejszeniu, czyli skali.

Składniki mapy:
1. matematyczne (odwzorowanie kartograficzne: skala)
2. geograficzne:
a) informacje fizyczno- geograficzne (rzeźba terenu)
b) informacje administracyjno- gospodarcze (granice)
c) inf. uzupełniające (cyfry i litery)
3. opis pozaramowy (tytuł, skala, wydawca, rok wydania, legendę mapy)

Metody przedstawiania zjawisk na mapie:
A. Jakościowe
- powierzchniowa - występowanie zjawiska na dużym obszarze, w sposób ciągły - za pomocą kolorów
- sygnaturowa - rozproszone zjawisko - uproszczone rysunki (uprawa, hodowla); litery
-zasięgi-zasięg zjawiska, występowanie w sposób rozproszony, ograniczony linią zasięgu (zasięg występ. Roślin, zwierza)
B. Ilościowa - wielkość zjawiska:
- izarytmiczna - łączenie punktów o jednakowych wartościach (np.: izoterma-temp.; izobary-ciśnienie; izohipsy-poziomica

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata