profil

Wszystko o mapie

poleca 85% 301 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

MAPA – jest to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie zgodnie z przyjętym odwzorowaniem kartograficznym w określonym przez skale pomniejszeniu za pomocą znaków umownych.

SKŁADNIKI MAPY

a)s. matematyczne np. skala mapy, odwzorowanie kartograficzne

b)s. geograficzne dzieli się na:

-informacje fizjograficzne(przyrodnicze, naturalne)np. ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie lądów i mórz, sieć hydrograficzna

-informacje społeczno gospodarcze i polityczne np. granice państw, sieć osadnicza, sieć komunikacyjna

-informacje uzupełniające np. nazwy geograficzne, wysokości

c)opis pozaramkowy: nazwa, tytuł, legenda, autorzy, nazwa wydawnictwa

CECHY SIATKI GEOGRAFICZNEJ:

-kształt kuli; południki mają jednakową dł. i kształt pół okręgów, zbiegają się w punktach biegunów; równoleżniki są okręgami o różnej dł. wzajemnie równoległymi; południki i równileżniki przecinają się pod kontem prostym

SIATKĘ GEOGRAFICZNĄ MOŻNA PRZEKSZTAŁCIĆ W KARTOGRAFICZNĄ:

a)w wyniku rzutowania siatki geograficznej na:

-na płaszczyznę- powstają siatki płaszczyznowe

-na bok walca- powstają siatki walcowe

-bok stożka- powstają siatki stożkowe

b)w wyniku obliczeń matematycznych- powstają siatki umowne

PODZIAŁ MAP

 Ze względu na skalę będą: małoskalowe, średnioskalowe, wieloskalowe

 Ze względu na treść map: ogólnogeograficzne np. fizyczne i polityczne; tematyczne np. Geologiczne, klimatyczne, gospodarcze

 Ze względu na przeznaczenie np. samochodowe, lotnicze, okrętowe

METODY PRZEDSTAWIANIE ZJAWISK NA MAPIE

 KROPKOWE: za pomocą punktów (mniejszych lub większych- w zależności od obliczeń) zaznaczane są tereny na mapie, które ukazują nam różne zjawiska(np. występowanie elektrowni lub innych obiektów)

 IZARYTMICZNA: cechy ilościowe zjawisk występujących w sposób ciągły często przedstawione są na mapach za pomocą izolinii. Są to linie, które łączą punkty o takich samych wartościach liczbowych(do których należą np. izotermy, izobary, izohiety, izohaliny)

 ZASIĘGÓW: za pomocą tej metody przedstawione są zjawiska które występują w rozproszeniu. Linia tzw. zasięgów informuje nas, że w jej obrębie występuje pewne zjawisko, lecz które niekoniecznie zajmuje cały obszar

 SYGNATUROWA: zjawiska występujące na małych, rozproszonych obszarach przedstawione są za pomocą pewnych znaków lub liter kojarzących się z danym zjawiskiem

 KARTOGRAMU:

 KARTODIAGRAMU: dane liczbowe, charakteryzujące zjawiska, morzemy przedstawić w sposób graficzny za pomocą wykresów, inaczej diagramów. Kartiodiagramy tworzą umieszczone na mapie diagramy które są najczęściej figurami geometrycznymi, których wielkość wyraża przedstawiona wartość.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata