profil

Wszystko o mapie

poleca 85% 302 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

MAPA – jest to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie zgodnie z przyjętym odwzorowaniem kartograficznym w określonym przez skale pomniejszeniu za pomocą znaków umownych.

SKŁADNIKI MAPY

a)s. matematyczne np. skala mapy, odwzorowanie kartograficzne

b)s. geograficzne dzieli się na:

-informacje fizjograficzne(przyrodnicze, naturalne)np. ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie lądów i mórz, sieć hydrograficzna

-informacje społeczno gospodarcze i polityczne np. granice państw, sieć osadnicza, sieć komunikacyjna

-informacje uzupełniające np. nazwy geograficzne, wysokości

c)opis pozaramkowy: nazwa, tytuł, legenda, autorzy, nazwa wydawnictwa

CECHY SIATKI GEOGRAFICZNEJ:

-kształt kuli; południki mają jednakową dł. i kształt pół okręgów, zbiegają się w punktach biegunów; równoleżniki są okręgami o różnej dł. wzajemnie równoległymi; południki i równileżniki przecinają się pod kontem prostym

SIATKĘ GEOGRAFICZNĄ MOŻNA PRZEKSZTAŁCIĆ W KARTOGRAFICZNĄ:

a)w wyniku rzutowania siatki geograficznej na:

-na płaszczyznę- powstają siatki płaszczyznowe

-na bok walca- powstają siatki walcowe

-bok stożka- powstają siatki stożkowe

b)w wyniku obliczeń matematycznych- powstają siatki umowne

PODZIAŁ MAP

 Ze względu na skalę będą: małoskalowe, średnioskalowe, wieloskalowe

 Ze względu na treść map: ogólnogeograficzne np. fizyczne i polityczne; tematyczne np. Geologiczne, klimatyczne, gospodarcze

 Ze względu na przeznaczenie np. samochodowe, lotnicze, okrętowe

METODY PRZEDSTAWIANIE ZJAWISK NA MAPIE

 KROPKOWE: za pomocą punktów (mniejszych lub większych- w zależności od obliczeń) zaznaczane są tereny na mapie, które ukazują nam różne zjawiska(np. występowanie elektrowni lub innych obiektów)

 IZARYTMICZNA: cechy ilościowe zjawisk występujących w sposób ciągły często przedstawione są na mapach za pomocą izolinii. Są to linie, które łączą punkty o takich samych wartościach liczbowych(do których należą np. izotermy, izobary, izohiety, izohaliny)

 ZASIĘGÓW: za pomocą tej metody przedstawione są zjawiska które występują w rozproszeniu. Linia tzw. zasięgów informuje nas, że w jej obrębie występuje pewne zjawisko, lecz które niekoniecznie zajmuje cały obszar

 SYGNATUROWA: zjawiska występujące na małych, rozproszonych obszarach przedstawione są za pomocą pewnych znaków lub liter kojarzących się z danym zjawiskiem

 KARTOGRAMU:

 KARTODIAGRAMU: dane liczbowe, charakteryzujące zjawiska, morzemy przedstawić w sposób graficzny za pomocą wykresów, inaczej diagramów. Kartiodiagramy tworzą umieszczone na mapie diagramy które są najczęściej figurami geometrycznymi, których wielkość wyraża przedstawiona wartość.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata