profil

Podział geografii

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-24
poleca 85% 2458 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Geografia jest nauką przestrzenną, a jej podstawowym zadaniem jest badanie i wyjaśnianie zjawisk zachodzących w otaczających nas środowiskach. Zajmuje się także działalnością człowieka w środowiskach.

Podział geografii


1. Geografia fizyczna
- Geomorfologia – bada formy na powierzchni lądów, na dnie mórz oraz procesy kształtujące te powierzchnie, wyjaśnia powstanie tych form, ich rozwój i rozmieszczenie.

- Hydrologia i oceanologia – zajmuje się wodami lądowymi, morzami, oceanami

- Klimatologia i meteorologia – zajmuje się badaniem procesów zachodzących w atmosferze, czynnikami kształtującymi klimat, badaniem klimatów współczesnych i w minionych okresach geologicznych oraz ich klasyfikacją a także prognozowaniem zmian klimatycznych w przyszłości.

- Pedologia - bada gleby, ich typy i rozmieszczenie

- Fitogeografia - zajmuje się rozmieszczeniem roślin na Ziemi

- Zoogeografia - zajmuje się rozmieszczeniem zwierząt na Ziemi.

2. Geografia ekonomiczna
- Geografia przemysłu
- rolnictwa
- ludności
- osadnictwa
- komunikacji
- usług
- turyzmu

3. Geografia fizyczno - ekonomiczna
- geografia regionalna

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Podobne tematy