profil

Podział geografii

poleca 82% 951 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Geografia jest nauką przestrzenną, a jej podstawowym zadaniem jest badanie i wyjaśnianie zjawisk zachodzących w otaczających nas środowiskach. Zajmuje się także działalnością człowieka w środowiskach.

Podział geografii

1.Geografia fizyczna –

*Geomorfologia – bada formy na powierzchni lądów, na dnie mórz oraz procesy kształtujące te powierzchnie, wyjaśnia powstanie tych form, ich rozwój i rozmieszczenie.

*Hydrologia i oceanologia – zajmuje się wodami lądowymi, morzami, oceanami

*Klimatologia i meteorologia – zajmuje się badaniem procesów zachodzących w atmosferze, czynnikami kształtującymi klimat, badaniem klimatów współczesnych i w minionych okresach geologicznych oraz ich klasyfikacją a także prognozowaniem zmian klimatycznych w przyszłości.

*Pedologia - bada gleby, ich typy i rozmieszczenie

*Fitogeografia - zajmuje się rozmieszczeniem roślin na Ziemi

*Zoogeografia - zajmuje się rozmieszczeniem zwierząt na Ziemi.


2.Geografia ekonomiczna –

*Geografia przemysłu
*rolnictwa
*ludności
*osadnictwa
*komunikacji
*usług
*turyzmu


3.Geografia fizyczno - ekonomiczna -

*geografia regionalna

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: