profil

Pojęcia Geografii i nauk Geograficznych

poleca 83% 819 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Geografia - to nauka która zajmuje się opisem elementów i zjawisk zachodzących na powierzchni ziemi oraz zależności pomiędzy nimi.

Podział nauk:
1. Kartografia: nauka o mapach geomorfologia nauka o rzeźbie terenu i powierzchni ziemi meteorologia zajmuje się badaniem atmosfery
2. Hydrografia: zajmuje się wodną powłoka ziemi
3. Geografia gleb: zajmuje się analizą chemiczna gleb
4. Biogeografia: zajmuje się rozmieszczeniem roślin i gleb na kuli ziemskiej
5. Geografia zaludnienia: zajmuje się np. liczbą ludności, gęstością zaludnienia
6. Geografia osadnictwa: zajmują się urbanizacją czyli rozwojem miast
7. Geografia rolnictwa; zajmuje się rozmieszczeniem upraw i zwierząt
8. Geografia przemysłu: zajmuje się surowcami mineralnymi i ich przetwarzaniem
9. Geografia komunikacji zajmuje się transportem i łącznością
10. Geografia usług zajmuje się np. turystyką, oświatą, handlem itd.
11. Geografia regionalna: jest to opis geograficzny danego obszaru lub regionu kuli ziemskiej.

Mapa i jej elementy:

Mapa: jest obrazem powierzchni ziemi lub jej części przedstawionej na płaszczyźnie

Elementy mapy:
- odwzorowanie kartograficzne,
- skala,
- znaki umowne

Plan jest to obraz dużej skali nieoddających krzywizny ziemi. Posiada skale i znaki umowne.

Szkic jest to obraz przedstawiony w prosty sposób posiadający tylko znaki umowne

Podział map:

a). ze względu na skale:
- wieloskalowe (1:200000 i większe)
- średnioskalowe (1:200000- 1:1000000)
- małoskalowe (1:1000000 i poniżej)

b). mapy temetyczne (np. przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne)

Siatka Geograficzna - jest to układ południków i równoleżników na mapie.

Odwzorowanie kartograficzne - polega na przeniesieniu punktów z geoepidów kuli ziemskiej na płaszczyznę mapy z zastosowaniem określonych reguł matematycznych.

Obraz siatki geograficznej przedstawiony na mapie z zachowaniem zasad tworzy siatkę kartograficzną.

Rodzaje odwzorowywań:
- powierzchniowe,
- stożkowe,
- walcowe

Podział odwzorowywań ze względu na

a). sposób ułożenia elipsoidy:
- normalne,
- poprzeczne,
- ukośne

b). rodzaje zniekształceń:
- kąty,
- odległości,
- powierzchnia

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta